Petr Macek – Effatha, otevři se

V roce 2019 vydává Baptistický sbor Na Topolce sbírku třiceti kázání vysokoškolského pedagoga a dlouholetého kazatele Petra Macka. Tato kniha doplňuje obraz, který čtenáři doposud mohli získat z autorových odborných prací z oblasti systematické teologie a představuje srozumitelný a zároveň hluboký vhled do bohatství biblických textů. Kázání jsou uspořádána do pěti kapitol, které volně sledují rytmus církevního roku a umožňují tak promýšlet základní důrazy evangelijní zvěsti. Sbírka vychází s ilustracemi Pavla Macka, doslovem opatřil Petr Pazdera Payne.

William Carey (1761–1834)

Zakladatel novodobé křesťanské misie. Narodil se 17.8.1761 v malé vesničce Paulerspury v hrabství Northampton ve střední Anglii jako nejstarší syn v rodině chudého tkalce. Od útlého dětství projevoval velkou touhu po poznání a také úsilí svou touhu naplnit i za cenu nějakých těch šrámů.

Pokračovat ve čtení →

John Bunyan (1628–1688)

I když bývá John Bunyan někdy považován za největšího baptistického teologa, a to zejména pro svoji fenomenální Cestu poutníka, patří k těm baptistickým osobnostem, které nejvíce oslovily širokou křesťanskou veřejnost i daleko za hranicemi baptistické tradice.

Pokračovat ve čtení →