DAVAR PRO SÍŤ VÍRY

Heslo — čin — děj — sdělení — slovo A ještě mnoho dalšího se skrývá za hebrejským výrazem דבר  davar. Josef Planeta jej zvolil za název pro jím konstruovaný po...