John Bunyan (1628–1688)

I když bývá John Bunyan někdy považován za největšího baptistického teologa, a to zejména pro svoji fenomenální Cestu poutníka, patří k těm baptistickým osobnos...

TGM a baptisté

Tento článek sice svým tématem do Zpravodaje [BJB pozn. JK] nezapadá, domnívám se ovšem, že tematicky zapadá do období, kdy je Zpravodaj vydáván – a sice říjen ...

Sjednocení před 113 lety

Projeveno bylo dále přání, aby byly ujasněny povinnosti, které má každá jednotlivá skupina ku sjednocení. Br. Čapek pravil: Neváže nás nic, nežli láska Kristov...