O novokřtěncích

BRATŘÍM NABLÍZKU Kašpar Schwenckfeld (1489-1561), slezský šlechtic, který nabyl značného vzdělání čtenářským studiem německých mystiků, spisů Erasmových a jinýc...

Proč také baptisté

V řadě ekumenických článků, které mají pomoci překonat toleranční lhostejnost mezi církvemi, máme se všichni pokusit zodpovědět dvě otázky: Proč naše círke...

400 let baptistického hnutí

napsala Karen Bullock V roce 2009 si radostně a s vděčností celá (velká) baptistická rodina připomíná 400.výročí svých začátků! Služba, kterou baptisté v těchto...