Zpravodaj baptistických sborů 1/2018

Právě vyšlo první číslo Zpravodaje baptistických sborů roku 2018. Časopis se i v tomto roce bude věnovat specificky baptistickým tématům a idejím, pronikat do hloubi baptistické tradice a referovat o aktuálním dění v baptistických sborech.

KDO JSME

Síť víry je volným křesťanským sdružením jednotlivců, skupin či sborů, prostorem, v němž se vlákna tradice a přítomnosti, názorů a vztahů setkávají v uzlech konkrétních postojů a aktivit. V moři nejrůznějších přesvědčení, zásad a pravidel života snaží se Síť víry vylovit na světlo Boží to, co je v duchu evangelia nositelem naděje, soucitu a porozumění. Svým důrazem na svobodu svědomí, rovnoprávnost a nenásilí jsou při…