Materiály TK: Ordinace

Milé sestry a bratři ve sborech BJB, Prvním uceleným tématem, kterému se věnovala teologická komise BJB po svém zvolení (v roce 2012), byla problematika ordinac...

Vznik a zásady baptistů

Křesťanské náboženství je velmi rozmanité ve svých projevech. Razí si cestu dějinami různými směry, různými útvary a různými vyznáními. Je v tom něco inspirujíc...

Místo teologie v BJB

Již několik desetiletí můžeme pozorovat, že výrazným specifikem BJB se stala jakási programová nedůvěra až nechuť k „teologii“. Vzhledem k tomu, že ...

Baptistické pojetí křtu

Co brání abych byl pokřtěn ? Tuto otázku položil svému „evangelizátorovi“ Filipovi, pronásledovanému členu jeruzalémského sboru, jistý etiopský dvořan ve z...

Baptistické pojetí odluky

Většina českých baptistů by pravděpodobně byla schopna vyjmenovat základní zásady, které definují baptistické hnutí a odlišují nás tak od ostatních křesťanských...