Autorita kazatelské služby

Rozvaha nad autoritou kazatelské služby má dvojí úskalí. První se týká slova autorita. V běžném jazykovém úzu není význam tohoto slova zřetelný. Etymologický ro...

Baptistická Eklesiologie

VÝCHOZÍ MATERIÁL TEOLOGICKÉ KOMISE PRO ROZHOVOR O KONGREGACIONALISMU V BJB Rozhovor o kongregacionalismu se zabývá problematikou církevního zřízení, v jehož cen...

Baptisté a vyznání víry

Na zřeteli je v tomto případě „baptistická“ (baptist) teologie, tj. teologie navazující na radikálně-reformační chápání křesťanství/křesťanské víry,...

Demokracie, nebo teokracie?

Jednou z výtek vůči baptismu, se kterými se někdy setkávám je tvrzení, žeKristova církev by neměla být demokracií, ale teokracií. Toto prohlášení vykazuje jisté...