Pokus o eklesiologickou charakteristiku církve navazující na teologii radikální reformace

Úvodní poznámka Co jsou NOTAE ECCLESIAE – znamení církve? Klasický protestantismus: Kde se Slovo Boží řádně káže a svátosti řádně vysluhují. Co to znamená „řádně“? Dokud to není jasné, vejde se do formulace jakákoli theologie. Proto se definice naprosto nehodí jako rozlišovací princip v ekumenické konverzaci. Ještě větší nedostatek: To, na čem tu záleží, není…

Baptisté a vyznání víry

Na zřeteli je v tomto případě „baptistická“ (baptist) teologie, tj. teologie navazující na radikálně-reformační chápání křesťanství/křesťanské víry, nikoliv na jeho pozdější baptistické (Baptist) modifikace: Křesťanství je tu chápáno jako učednictví – následování, poslušnost povolání k novému životu, k vstupu do partikulárního příběhu, který jako způsob prosazování svých cílů ve světě a se světem inicioval Bůh…

Demokracie, nebo teokracie?

Jednou z výtek vůči baptismu, se kterými se někdy setkávám je tvrzení, žeKristova církev by neměla být demokracií, ale teokracií. Toto prohlášení vykazuje jisté neporozumění. Již svou morfologií se tyto termíny prezentují jako vzájemně výlučné druhy uchopení moci (κρατειν, κρατoς). Tedy – buď rozhodují lidé, nebo Bůh. Kdybychom na takové rozdělení přistoupili, pak bychom i mezi baptisty…

Chudoba baptistické teologie

S ohledem na pojetí teologie, které je zde předběžně načrtnuto (v předcházejícím textu – poz. překl.), se můžeme zeptat, proč společenství, která označujeme jako ‚baptistická‘, po sobě zanechala teologie tak málo. Již zde bylo navrženo vysvětlení, týkající se jejich postavení ve společnosti – tyto komunity byly natolik zaneprázdněny tvrdým zápasem o přežití, že neměly pro teologickou reflexi…

Demokratická oficiální správa církve

I. Mluvit s autoritou a nechat si říci: podřízení celé církve Božímu Slovu Každé lidské mluvení s autoritou znamená v první instanci nechat si říci, tj. umístit sebe sama pod autoritu Slova. To je základem každé lidské smysluplné řeči. Ať již jakkoliv vysoko postaven, třeba i znalostně kvalifikován, není žádný člověk beze zbytku pánem a…