Zpravodaj baptistických sborů 1/2018

Právě vyšlo první číslo Zpravodaje baptistických sborů roku 2018. Časopis se i v tomto roce bude věnovat specificky baptistickým tématům a idejím, pronikat do hloubi baptistické tradice a referovat o aktuálním dění v baptistických sborech.