TGM a baptisté

Tento článek sice svým tématem do Zpravodaje [BJB pozn. JK] nezapadá, domnívám se ovšem, že tematicky zapadá do období, kdy je Zpravodaj vydáván – a sice říjen 2018. Stoleté výročí vzniku Československé republiky! Téma připomínané celý letošní rok nejrůznějšími způsoby. A spolu s tímto tématem se pochopitelně ozývá velice často jméno prvního prezidenta Tomáše Garriqua Masaryka.

Pokračovat ve čtení →

Deklarace náboženské svobody, Atlanta 1939

Deklarace náboženské svobody

kongres BWA, Atlanta 1939

Náboženství hodné takového označení spočívá v přesvědčení, že jednotlivá duše je vybavena pro přímý vztah s Bohem, má na něj právo a potřebuje jej. Upírat jakékoli duši požívání této výsady znamená odnímat jednotlivci toto vrozené a svaté právo a hanobit jeho důstojnost a význam coby jedinečné lidské bytosti. Každá podoba násilného bránění člověku nebo jeho omezování v kontaktu s Bohem je jak prohřešením proti jednotlivci, tak překážkou pro blaho lidstva.

Přiměřené instituce a podoby náboženství přispívají k přímému zakoušení vztahu s Bohem.

Dobrovolnost v osobní i kolektivní oslavě Boha, v chodu institucí i jejich službě, je zásadní pro zdravé náboženství i pro duchovní rozvoj společnosti.

Žádný člověk ani vláda či instituce – náboženská nebo sekulární, společenská ani ekonomická – nemá právo diktovat, zda vůbec a jak má člověk Boha uctívat.

Proto žádná státní autorita nemůže po právu pomocí zákona, dekretu či jakékoli jiné regulace zřídit nějaké náboženství a nebo zasahovat do jeho svobodného počínání.

Pojetí státní církve či náboženského státu je v obojím případě v přímém konfliktu s principem svobody. Svobodná církev ve svobodném státě, každá přispívající svobodně a užitečně do legitimní sféry a funkce strany druhé, jsou ideálem, ovšem bez jakékoli vzájemné finanční č administrativní závislosti. Žádný stát nemůže oprávněně dávat přednost jedné podobě náboženství před jakoukoli jinou nebo ji zvýhodňovat.

Setrvávajíce důsledně v naší baptistické praxi jsme povinováni trvat na plném přístupu každého člověka k absolutní náboženské svobodě, ať je jakékoli víry, nebo bez vyznání.

přeložil jGk & Pavel Vychopeň

Zpravodaj baptistických sborů 1/2017

Právě vychází historicky první číslo Zpravodaje baptistických sborů, časopisu iniciovaného uskupením Sítě víry.

Číslo si můžete stáhnout zde: Zpravodaj 01/2017. Časopis je určen pro četbu v elektronické podobě a je nastaven tak, aby se pro pohodlné čtení otevřel na celé obrazovce (zobrazení na celou obrazovku je možné na začátku také vypnout).

Podobu časopisu určenou pro tisk si můžete stáhnout zde: Zpravodaj 01/2017 – tisk. Tiskovou verzi stačí vytisknout jako oboustranný tisk na A4 s volbou „Převracet stránky“. Po vytisknutí budete mít časopis ve formě brožurky (formát A5).

LRevK

Vyslanci Mlčící planety

Již se více než schyluje ke startu výpravy vyslanců Mlčící planety do zatím jen řídce probádaných končin.
Jak dokážou hájit zájmy lidstva v úplně nových podmínkách? Jak dokážou vyjít s obyvateli jiných končin? Jaké další otázky, úkoly a výzvy na ně čekají?

Více se účastníci letního tábora v Jiřetíně pod Jedlovou dozví na místě. Tábor pořádá liberecký sbor s topoleckým a pojedou na něj děti i vedoucí i z dalších sborů.
Přeju jim všem mnoho zdaru i příznivé počasí.

jGk

PS: Tématicky program táboru vychází z knihy C. S. Lewise Návštěvníci z Mlčící planety, kterou tímto též vřele doporučuji.