Setkávání aktivně sloužících

Chystáme uspořádání pravidelných setkávání bratří a sester, kteří aktivně slouží Božím slovem na sborech.