Baptistická pastorálka

Chystáme uspořádání pravidelných setkávání bratří a sester, kteří aktivně slouží Božím slovem na sborech. První setkání tohoto druhu se uskuteční v pondělí 9. prosince 2019 od 17h ve sboru BJB v Kraslicích.