Literatura k dějinám českých baptistů do roku 1948

sestavila Lydie Kucová

…Najväčšia z nich je láska…Záznamy z kurzu a sjazdu mládeže Jednoty baptistov v ČSR v Račkovej doline od 27.-31. augusta 1947, Račkova dolina: Svaz mládeže Jednoty Baptistov v ČSR, 1948.

 Stanovy sdružení mládeže Bratrské Jednoty Chelčického (čsl. baptistů), pro svaz i jednotlivá sdružení, Týniště nad Orlicí: nákl. Svazu sdružení mládeže Bratrské Jednoty Chelčického, 1924.

Vyznání víry a zřízení sborů u víře pokřtěných křesťanů, obyčeje Baptistů zvaných. S doklady z Písma svatého. (dle originálu německého), Praha: Nákladem Jindřicha Novotného, 1886.

Z naší brázdy. Sborník Semináře čs. baptistů k prvnímu desítiletí 1921-1931, Praha-Vinohrady: Jednota, 1931.

Hendrich, V. Počátek historie baptistů čili u víře pokřtěných křesťanů v Čechách, Brno: Pokorný a spol., 1929.

Hůževka, J. Vzpomínky kolportéra biblí, Pardubice: Bratrská Jednota Chelčického, 1947.

Knappe, G. Magnus Knappe, ein von Gott zubereitetes Werkzeug zur Verbreitung evangelischer Wahrheiten im Schlesierlande, Kassel: J.G. Oncken Nachfolger, bez data.

Kolátor, F. Bratrská Jednota Chelčického, její historie, program a cíl : (Příspěvek k ekumenickým snahám novodobého křesťanství), Týniště nad Orlicí: Josef Šťastný, 1948.

Kolátor, F. Dvacet malých trosečníků: Pravdivá historie dvaceti dětí, Podhořany nad Vltavou: Dětský domov Chelčického, 1924.

Kolátor, F. Na Božích cestách. Kázání laika – kazatele, Praha: Literární odbor Bratrské jednoty Chelčického, 1945.

Kolátor, F. Ze studnice vody živé, Bratislava: Bratrská jednota, 1922.

Kolátorová, L. Třicet dnů v náručí Boží, Praha: Kalich, 1940.

Králíček, V. Památník vydaný v upomínku na první sjezd slovanských baptistů v městě Chicagu r. 1909, Chicago: Všeslovanské sjednocení baptistů v Americe, 1909.

 Králíček, V. Vznik a zásady baptistů, Brno: Župní svaz Sdružení mládeže Bratrské jednoty čsl. baptistů na Moravě, 1929.

Meereis, A. Šedesát let apoštolem, Praha: Bratrská jednota Chelčického, 1922.

L.N. ?Novotná-Kolátorová, Lydie? Vzpomínka na Jindřicha Novotného mladšího kazatele církve baptistů v Praze, Praha: nákl. vlastním, 1906?

Novotný, J. The Baptist Romance in the Heart of Europe, New Jersey: Czechoslovak Baptist Convention in America and Canada, 1939.

Novotný, J. Bible, pramen křesťanského náboženství. Přednáška proslovená v říjnu 1925 v cyklu „Kostnické jednoty“, Praha: Literární odbor Br. Jed. Chelčického, 1926.

Novotný, J. Biblické obrazy, Kyprova lidová knihovna zábavy a poučení, 13. Pardubice: O. Kypr, 1920.

Novotný, J. Bratrství, Traktáty Br. Jednoty Chelčického, 2. Pardubice: Bratrská Jednota Chelčického, 192?

Novotný, J. Kdo jsou baptisté?, Knihovna nedělní besídky, 3. Královské Vinohrady: nákl. Nedělní besídky, 1922.

Novotný, J. „Masaryk a českoslovenští baptisté“, In Českoslovenští evangelíci T.G. Masarykovi, Praha: Kalich, 1930.

Novotný, J. Některé rozdíly mezi Českým Bratrem a římským katolíkem, Traktáty Br. Jednoty Chelčického, 5. Pardubice: Bratrská Jednota Chelčického, 1921.

Novotný, J. Okna do duše. Obrazy z českobratrského života, Královské Vinohrady: Bratrská Jednota Chelčického, 1922.

Novotný, J. Pilný život. Ze života Jindřicha Novotného st., Knihovnička Nedělní besídky, 2. Praha: Královské Vinohrady, 1912 (přetištěno s úpravami v Chelčický: Rodinný kalendář československý na rok 1924).

Novotný, J. Písmákova příručka (k třistaleté památce Kralické bible), Praha: nákl. V. Horáka, 1914.

Novotný, J. Pouť za pravdou. Dětem vypravuje Józa Novotný, Knihovnička nedělní besídky, 1. Královské vinohrady: nákl. Nedělní besídky, 1911.

Novotný, J. Proč věřím v Boha, proč jsem křesťanem, proč jsem protestantem, proč jsem příslušníkem „Bratrské Jednoty Chelčického“, Praha: Literární odbor Br. Jed. Chelčického, 1925.

Novotný, J. Rybářem lidí. Rozhovory s pracovníky v bratrských sborech, Praha-Král. Vinohrady: nákl. Bratrské Jednoty Chelčického, 1921.

Novotný, J. Smrtí k životu. Kronika přerodu sibiř. legionáře, Praha: Grosman a Svoboda, 1921.

Novotný, J. Svoboda v osvobozené zemi, Traktáty Br. Jednoty Chelčického, 4. Pardubice: Bratrská Jednota Chelčického, 192?

Novotný, J. Velké převraty. Podobizny typických českých náboženských lidí, Kyprova lidová knihovna zábavy a poučení, 12. Pardubice: O. Kypr, 1920.

Novotný, J. Zahrada duše. Několik kapitol z psychologie sborového života, Knihovna nedělní besídky, 5. Hradec Králové: Jaroslav Oma, 1934.

Procházka, J. Čím je Vám Bible, Traktáty Br. Jednoty Chelčického. Číslo 6. V Pardubicích, 1921.

Procházka, J. J. A. Komenského Myšlenky o pokoji, Praha: nákl. Čsl odbočky svět. aliance pro pěstování mezinárodního přátelství prostřednictvím církví.

Procházka, J. Křesťanství a socialismus. Studie největších současných proudů, Traktáty Br. Jednoty Chelčického. Číslo 1. V Pardubicích, 1921.

Procházka, J. „Náboženská výchova v Americe“, Nedělní besídka 5 (1926), s. 25-26 a 36-37.

Procházka, J. Náboženská výchova ve škole i v rodině, Hradec Králové: Nedělní besídka, 1932.

Procházka, J. Naše zásady. Pro náboženskou výchovu dospělých i mládeže ve sbořích Btratrské Jednoty čs. baptistů (Chelčického), Lipt. Sv. Mikuláš: nákl. čas. Rozsievač, 1930.

Procházka, J. Obrazy z dějin Baptistů, Praha: Svaz ml. čsl. Baptistů, 1938.

Procházka, J. Po deseti letech. Přehled činnosti Bratrské Jednoty čsl. baptistů (Chelčického) 1919-1929, Lipt. Sv. Mikuláš: nákl. vlastním, 1929.

Procházka, J. Příručka pro učitele Nedělní školy, Praha: Br. Jednota Chelčického, Královské Vinohrady, 1920.

Procházka, J. „Snahy po spojení církví“, Kalich 14 (1930), s 97-105.

Procházka, J. Učte se anglicky!, Knihovna nedělní besídky, 7. Hradec Králové: nákl. vlastním, 1931.

Procházka, J. Základy náboženské výchovy, Praha: Kalich, 1927.

Vojta, V. Czechoslovak Baptists, Minneapolis, Minnesota: Czechoslovak Baptist Convention in America and Canada, 1941.

Poslední aktualizace: 18.11.2014