Literatura k dějinám českých baptistů po roce 1948

sestavila Lydie Kucová

Historie sborů BJB v ČR, Praha: BJB, 1994.

Kolektiv autorů, Slova života 2015, Praha: BJB, 2014.

Kolektiv autorů, Slova života 2016, Praha: BJB, 2015.

Kolektiv autorů, Slova života 2017, Praha: BJB, 2016.

Kolektiv autorů, Slova života 2018, Praha: BJB, 2017.

Kolektiv autorů, Slova života 2019, Praha: BJB, 2018.

Dvořák, V., Pospíšil, V. (eds.) 100 let života víry, Praha: Bratrská jednota baptistů, 1990.

Gondáš, J. (ed.) Almanach Letnice : sborník článků českých baptistických teologů, Praha: Sbor BJB Na Topolce, 2013.

Hlaváček, P. „Vzájemné přínosy českomoravské a exulantské větve českého baptistického hnutí“, Informační věstník občanského sdružení EXULANT, 34 (2/2012), s. 16-20.

Hlavoň, K. Bratrská jednota baptistů v ČSSR, Praha: Sekretariát pro věci církevní MK ČSR, 1984.

Hruza, F. Ze Svaté Heleny do Čech, Ostrava: A-Alef, 1995.

Kucová, L. „Baptists in the Czech Lands“ in P.J. Lalleman, P.J. Morden a A.R. Cross (eds.), Grounded in Grace: Essays to Honour Ian M. Randall, London: Spurgeon’s College and Baptist Historical Society, 2013, 85-102.

Kucová, L. „Pastors in the Dock: The Political Trials of Baptist Ministers in Czechoslovakia in the 1950s“ in A.R. Cross a J.H.Y. Briggs (eds.), Freedom and the Powers: Perspectives from Baptist History, Didcot: Baptist Historical Society, 2014, 131-149 (v tisku).

Nešpor, Z. Hornofová, M. a Jakoubek, M. „Čeští nekatolíci v rumunském Banátu a v Bulharsku. Část čtvrtá: Religiozita reemigrantů“ Lidé města, Revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace 8 (2002), s. 85-104.

Němeček, J. Mirotínské vzpomínky, Lovosice: nákl. vlastním, 2007.

Rejchrt, O. Paprsky kalich v letorostech Čechů z Volyně, Praha: Sdružení Exulant, 2006.

Spalová, B. Bůh ví proč. Studie pamětí režimů moci v křesťanských církvích v severních Čechách, Brno: CDK, 2012.

Stehlík, D. „Kořeny a první období sboru Bratrské jednoty baptistů ve Vikýřovicích“, Informační věstník občanského sdružení EXULANT, 30 (2/2010), 15-27.

Šaling, J, Dvořák, V. (eds.) Niesli svetlo evanjelia, Bratislava: Bratrská jednota baptistov, Rada v SSR, 1988.

Šolc, M. Jak život šel : těm, kdo milují Boha : život Miloše Šolce 1911-2007, Ostrava: Křesťanský sbor Ostrava-Kunčičky, 2010.

Štěříková, E. Zelów, Praha: Kalich, 2010.

Štěříková, E. Země otců, Praha: Kalich, 2005.

Titěra, P. Volání na cestu pokoje : Billy Graham v Československu, Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1987.

Vychopeň, J., Smilek, J., Pospíšil, V. (eds.) Kazatelé Bratrské jednoty baptistů Brno: BJB, 2005

Vychopeň, P., Kucová, L., Gondáš, J. Baptistické zásady, jejich kořeny a okolnosti vzniku, Praha: BJB, 2010.

Švec, S. „Bratrská jednota baptistů“ in Český ekumenismus : Theologické kořeny a současná tvář církví, Praha: Ekumenická rada církví v ČSR, 1976, s. 197-202.

Poslední aktualizace: 7.12.2018