Historie: Norbert Fabian Čapek v Brně 1.

Historie: Norbert Fabian Čapek v Brně 1.

Historie: Čapkovo pojetí baptismu bylo již tehdy trochu jiné než většinové. Čapek se od počátku veřejně hlásil nejen k baptistické tradici, přenesené do rakouských zemí po polovině 19. století z britských ostrovů a Německa, ale otevřeně také k odkazu české reformace, k Jednotě bratrské.

Rok 1620:  Reformace katolická 4.
| |

Rok 1620: Reformace katolická 4.

Další čtení knihy na pokračování Tomáše V. Bílka Reformace katolická aneb obnovení náboženství katolického v Království českém po bitvě bělohorské, která vyšla v roce 1892. Poskytne nám bohaté informace z tohoto období a dobový katolický pohled na události po bitvě na Bílé hoře 1620.

Stvoření: 4. Vývojová teorie a původ člověka II.

Stvoření: 4. Vývojová teorie a původ člověka II.

Stvoření: Otázka o původu člověka je základní otázkou, na jejímž vyřešení závisí životní orientace člověka. Stejné chápání života nemůže mít ten, kdo je přesvědčen, že člověk vznikl náhodným, zákonitým vývojem pouze z hmoty a ten, který je přesvědčen, že člověk je termínem stvořitelského plánu stanoveného Bohem. Je tedy životně důležité, abychom si správně vyřešili základní otázku o původu člověka.

Sebevražda: 1. Pokud uvažuješ o odchodu, prosím zůstaň
| | |

Sebevražda: 1. Pokud uvažuješ o odchodu, prosím zůstaň

🎗Dnes je světový den prevence sebevražd.

Sebevraždy nejsou okrajový jev: 1 ze 100 úmrtí na celém světě je důsledkem sebevraždy. Zvláště ohroženi jsou pak lidé žijící s depresí a vyšší riziko mají oproti ženám také muži.

Sebevražda a deprese jsou vnímány jako znamení hanby, napsané planoucími a jasně červenými písmeny, které označuje nižší hodnotu svého nositele.

Sociální pomoc: 40. Nemáte práci? Pracovní příležitosti v Německu.
|

Sociální pomoc: 40. Nemáte práci? Pracovní příležitosti v Německu.

Sociální pomoc: Oslovila nás paní Jana Spettmann z pracovní agentury persona service v Německu a nabízí těm, kteří v průběhu pandemie přišli o práci pracovní příležitosti v Německu s řádnou pracovní smlouvou podle igz dgb a s dalšími benefity (až 30 denní dovolená, přídavky na děti, hodinová mzda od 12 €/hod).

Ženy ve službě: 44. Marie Isaacsová
| |

Ženy ve službě: 44. Marie Isaacsová

Ženy ve službě: Baptistická kazatelka Marie Isaacsová byla ceněna pro své úsilí o to, aby křesťanská víra byla relevantní pro současné světové problémy, pro její upřímnost, pro její velký dar citu při vedení bohoslužby a pro její kazatelskou službu, která se vyznačovala její silnou vírou v dobrotu a Boží lásku.