Střípky z historie: Proč se farizeové stali synonymem pro pokrytectví?
| |

Střípky z historie: Proč se farizeové stali synonymem pro pokrytectví?

Farizejská náboženská strana se pokusila po pádu Jeruzaléma (70 po Kr.) uchovat jednotu židovství formulováním jednotné koncepce zachovávání příkazů. Zničení chrámu již neumožňovalo zachovat tradiční zbožnosti včetně smírčí funkce obětí. Židovská víra se stala náboženstvím Knihy.