Rok 1620: Reformace katolická 21.
| |

Rok 1620: Reformace katolická 21.

Dnes se katolictví naklonění historici pokoušejí přepisovat pobělehorskou historii, kterou vykreslují jako rozkvétající barokní období, ve kterém se většina nekatolíků radostně vrátila do lůna Církve.

Další čtení na pokračování lnihy Tomáše V. Bílka Reformace katolická aneb obnovení náboženství katolického v Království českém po bitvě bělohorské, která vyšla v roce 1892. Poskytne nám bohaté informace z tohoto období a dobový katolický pohled na události po bitvě na Bílé hoře 1620.

Rok 1620: Reformace katolická 20.
| |

Rok 1620: Reformace katolická 20.

Dnes se katolictví naklonění historici pokoušejí přepisovat pobělehorskou historii, kterou vykreslují jako rozkvétající barokní období, ve kterém se většina nekatolíků radostně vrátila do lůna Církve.

Další čtení na pokračování knihy Tomáše V. Bílka Reformace katolická aneb obnovení náboženství katolického v Království českém po bitvě bělohorské, která vyšla v roce 1892. Poskytne nám bohaté informace z tohoto období a dobový katolický pohled na události po bitvě na Bílé hoře 1620.

Misie: 88. Pravé evangelium je sociální
| |

Misie: 88. Pravé evangelium je sociální

Misie: Když se modlíme: „Přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi,“ musíme si uvědomit, že království Boží není jen ústředním učením Ježíše, ale také ústředním misijním cílem sboru.  Víra v Boží království „není záležitostí dostat jednotlivce do nebe, ale přeměnit život na zemi v harmonii nebes“.

Slovo: 39. O záplatách a vínu
|

Slovo: 39. O záplatách a vínu

Slovo: Neztvrdly nám trochu měchy našich duší, v nichž se snažíme uchovávat evangelium? Nevyteklo nám to mladé bouřlivé víno Božího království někam na podlahu? Nesvítíme si stále svíčkou do minulosti, zatímco už je dávno slunce přicházející budoucnosti na obloze?

Zprávy: První výsledky sčítání 2021
|

Zprávy: První výsledky sčítání 2021

Zprávy: Český statistický úřad zveřejnil první výsledky Sčítání lidu 2021.

Přinášíme několik vybraných tematických oblastí, které mapují naši současnou společnost a trendy obyvatelstva České republiky, které mohou mít vliv na naše sbory a misijní práci.

Rok 1620: Reformace katolická 19.
| |

Rok 1620: Reformace katolická 19.

Dnes se katolictví naklonění historici pokoušejí přepisovat pobělehorskou historii, kterou vykreslují jako rozkvétající barokní období, ve kterém se většina nekatolíků radostně vrátila do lůna Církve.

Další čtení na pokračování knihy Tomáše V. Bílka Reformace katolická aneb obnovení náboženství katolického v Království českém po bitvě bělohorské, která vyšla v roce 1892. Poskytne nám bohaté informace z tohoto období a dobový katolický pohled na události po bitvě na Bílé hoře 1620.