Lidská práva: 62. Svoboda vyznání pro všechny volá po spravedlnosti a smíření
|

Lidská práva: 62. Svoboda vyznání pro všechny volá po spravedlnosti a smíření

Lidská práva: Zápas o prosazování spravedlnosti v naší společnosti vyžaduje, abychom se cíleně snažili rozšiřovat naše chápání toho, jak omezení náboženské svobody pro některé lidi formovalo veřejnou politiku a společenské normy a zároveň způsobovalo škody mnoha komunitám. Zvu vás, abyste se k nám připojili na cestě, která nás čeká, když budeme žít podle své víry tím, že budeme bezvýhradně prosazovat svobodu víry pro všechny.

Svědectví: 72. Podle čeho poznají, že jsme křesťané?
|

Svědectví: 72. Podle čeho poznají, že jsme křesťané?

Svědectví: Jaké jsou znaky dnešního křesťanského “svědectví”, které se zdá být na hony vzdálené Ježíšově lásce “rozlévané do světa”? Když se křesťanská víra zpolitizuje, stávají se církve úložištěm nikoli milosti, ale křivd, místem, kde se posiluje kmenová identita, kde se pěstuje strach a kde se sakralizuje agrese a hnus. Výsledkem je nejen zraňování národa; má to zničující dopad na křesťanskou víru.

Svědectví: 71. Co jsem se naučil od Taylor Swift
|

Svědectví: 71. Co jsem se naučil od Taylor Swift

Svědectví: Kéž by lidé takhle mluvili o svém sboru. Nenavrhuji, abychom se zapojili do fandovství, zbožštění nebo zbožňování bavičů. V době, kdy lidé touží po něčem pozitivním, co by je sjednotilo, a zoufale to potřebují, se příliš mnoho náboženských vůdců a církví namísto toho věnuje vytváření rozporů a používání podnětných a vylučujících výrazů.

Kázání: 171. Jak si (ne)nastavit církev podle vlastního gusta

Kázání: 171. Jak si (ne)nastavit církev podle vlastního gusta

Kázání: Minulou neděli byly Svatodušní svátky. Snesl se vítr z nebe a zapálil v Ježíšových učednících plamen dorozumění. Když poté vyšli na ulici, všichni lidé různých národností a jazyků jim najednou rozuměli. Takhle nějak vznikla církev. Ve své podstatě církev není nic jiného, než spolek pro dorozumění mezi lidmi. Dalo by se říct, že je to její hlavní náplň. Smysl existence církve je v překonání onoho zmatení jazyků, které se odehrálo při stavbě zmíněné babylónské věže.

Zásady: 19. Rick Warren: Otevřený dopis všem jižním baptistům
| |

Zásady: 19. Rick Warren: Otevřený dopis všem jižním baptistům

Zásady: Zakladatelé SBC věděli, že nikdy nedosáhneme toho, aby se 100 % baptistů stoprocentně shodlo na 100 % všech výkladů Písma. Hlasování o rozhodnutí výkonného výboru bude o tom, abychom i nadále zůstali denominací Lottie Moonové a Annie Armstrongové – dvou silných, zbožných žen, které neohroženě mluvily k mužům a všude je vyzývaly k prioritě misií, a abychom řekli ne těm, kteří by tyto ženy jižních baptistů umlčeli.

Zneužívání: 59. Otevřený dopis Elijahovi Brownovi, generálnímu tajemníkovi BWA
| |

Zneužívání: 59. Otevřený dopis Elijahovi Brownovi, generálnímu tajemníkovi BWA

Zneužívání: Jsem rozhořčen zprávou, že jste využil svého postavení ve Světové baptistické alianci k odvolání T. J. Williamse-Haugera z účasti ve dvou komisích BWA. Co považuji za ještě znepokojivější, je jazyk, který jste údajně použil jako způsob, jak Williams-Haugera donutit, aby v tichosti odstoupil ze zvolených funkcí v BWA.

Zprávy: 306. Gay křesťan byl vyhozen z komisí BWA
| | |

Zprávy: 306. Gay křesťan byl vyhozen z komisí BWA

Zprávy: Zatímco Brown a BWA nechtějí o příběhu, který se za jeho e-mailem skrývá, mluvit, Williams-Hauger je ochoten svůj příběh vyprávět. Williams-Hauger vnímá své vyřazení ze služby v BWA jako obžalobu všech LGBTQ křesťanů: “Když Elijah řekl, že tě odvolávám z této komise, byl to způsob, jak říci, že můj hlas jako LGBTQ osoby nemá žádnou cenu.”

Stvoření: 26. Tyranie náboženství levé hemisféry
|

Stvoření: 26. Tyranie náboženství levé hemisféry

Stvoření: Levá část mozku vidí to, co očekává, že uvidí, a nutí svět do svých rigidních kategorií. Pravá hemisféra nedělá jistotu; raduje se s těmi, kdo se radují, a pláče s těmi, kdo pláčou. Náboženství levé hemisféry bude vždy zmateno evangeliem pravé hemisféry. Nemůžeme milovat své bližní, pokud je odmítáme slyšet.

Lidská práva: 62. Křesťanský odpírač vojenské služby na Ukrajině odsouzen k trestu odnětí svobody
| |

Lidská práva: 62. Křesťanský odpírač vojenské služby na Ukrajině odsouzen k trestu odnětí svobody

Lidská práva: Javorskij je druhým známým odpíračem vojenské služby z důvodu svědomí, který byl od obnovené ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 odsouzen k trestu odnětí svobody za odmítnutí mobilizace z důvodu svědomí. Kontrola věznice č. 41 provedená Národním preventivním mechanismem při úřadu ombudsmana konstatovala smrt vězně v důsledku “nadměrného použití síly vůči vězňům ze strany personálu zařízení, jakož i nucení odsouzených stát po celou dobu varovného signálu o leteckém poplachu”. Rovněž konstatovala “porušování práva na soukromí, porušování teplotního režimu, nehygienické podmínky, nadměrnou vlhkost a opotřebení lůžkovin”.

Kázání: 170. Správný křesťan musí být amatér

Kázání: 170. Správný křesťan musí být amatér

Kázání: Pokud je ve společnosti nouze, pokud není k dostání pravda, láska ani ochota obětovat se pro dobrou věc, pokud je na pultech k mání jen lež, nenávist a samolibé sobectví, je velká šance setkat se s Božím Duchem. Právě tohle se stalo prvním křesťanům. Nechali se tímhle Duchem prodchnout a věci se začaly měnit.

Svědectví: 71. Jak oslavit letnice
| |

Svědectví: 71. Jak oslavit letnice

Svědectví: Přes všechen důraz, který se v příběhu o Letnicích klade na prudký vítr, přes všechno soustředění na mluvení jinými jazyky, přes všechny řeči o opilých učednících, přes to všechno, když se usadí prach, vystupuje na povrch skupina nevýrazných Ježíšových následovníků, kteří dokážou odříkat chvályhodné Boží činy. Pokud chcete proměnit svůj svět, recitace Božích chvályhodných činů na veřejnosti je jádrem Letnic.

Svědectví:  70. Tina Turner udržovala Boží plamen hořící
|

Svědectví: 70. Tina Turner udržovala Boží plamen hořící

Život a kariéra Tiny Turnerové ztělesňovaly pojem houževnatosti a vytrvalosti. Přestože musela čelit mnoha výzvám a neúspěchům, včetně zneužívání ve vztazích a mnoha zdravotním problémům, nikdy neztratila vášeň pro hudbu a víru ve vyšší moc. Turnerové schopnost udržet si “Boží plamen” je svědectvím o síle naděje a odhodlání tváří v tvář životním těžkostem.