Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Kurz pro děti 3. lekce
| | | | | | |

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Kurz pro děti 3. lekce

Vzdělávání: Baptist Women in Ministry a Cooperative Baptist Fellowship představily nový vzdělávací program, který má našim sborům poskytnout biblický základ pro přijetí a uznání povolání žen ke kazatelské službě a do vedení sboru, a pěstovat kulturu, která plněji vítá jejich vedení. Třetí lekce z Kurzu pro děti, který vám umožní vést ve svém sboru vzdělávací skupinky dětí na téma rovnoprávně povolaných žen ke kazatelské službě.

Kázání: 192. O posledním soudu

Kázání: 192. O posledním soudu

Kázání: „Kdo slyší mé slovo a věří … nepodléhá soudu,“ říká Ježíš v evangeliu podle Jana (5,24). A apoštol Pavel píše znesvářeným korintským křesťanům: „Jestliže budete soudit svět, nejste snad schopni rozsuzovat takové maličkosti?“ (1. Korintským 6,2). Poslední soud se odehrává v rozhodování každého z nás.

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Kurz pro děti 2. lekce
| | | | | | |

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Kurz pro děti 2. lekce

Vzdělávání: Baptist Women in Ministry a Cooperative Baptist Fellowship představily nový vzdělávací program, který má našim sborům poskytnout biblický základ pro přijetí a uznání povolání žen ke kazatelské službě a do vedení sboru, a pěstovat kulturu, která plněji vítá jejich vedení. Druhá lekce z Kurzu pro děti, který vám umožní vést ve svém sboru vzdělávací skupinky dětí na téma rovnoprávně povolaných žen ke kazatelské službě.

Zásady: 27. Baptisté a náboženská svoboda
|

Zásady: 27. Baptisté a náboženská svoboda

Zásady: Od roku 1609 jsou baptisté hlasitými a vytrvalými zastánci náboženské svobody. Baptisté ctí tuto oddanost náboženské svobodě již více než 400 let. Dnes někteří na tuto historii zapomněli nebo ji opustili. Někteří křesťané se nechali svést představou, že církev potřebuje ke své činnosti státní moc, jako by Boží království nemohlo obstát bez podpory vlády. Ze svatby církve a státu nevzejde nic dobrého.

Umělá inteligence: 13. Skutečná hrozba umělé inteligence
| |

Umělá inteligence: 13. Skutečná hrozba umělé inteligence

Umělá inteligence: Umělá inteligence změní nespočet životů k lepšímu. Existuje však jedna zásadní hrozba, kterou AI představuje a kterou jako bychom všichni ignorovali, hrozba, která velmi souvisí s teologií a okouzleným pohledem na to, čemu akademici někdy říkají morální antropologie. Umělá inteligence má schopnost podkopat naše chápání lidské osoby.

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Kurz pro děti 1. lekce
| | | | | |

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Kurz pro děti 1. lekce

Vzdělávání: Baptist Women in Ministry a Cooperative Baptist Fellowship představily nový vzdělávací program, který má našim sborům poskytnout biblický základ pro přijetí a uznání povolání žen ke kazatelské službě a do vedení sboru, a pěstovat kulturu, která plněji vítá jejich vedení. První lekce z Kurzu pro děti, který vám umožní vést ve svém sboru vzdělávací skupinky dětí na téma rovnoprávně povolaných žen ke kazatelské službě.

BWM: 10 způsobů jak podpořit ženy v kazatelské službě
| | |

BWM: 10 způsobů jak podpořit ženy v kazatelské službě

BWM: Naším hlavním cílem potvrzovat, spojovat, inspirovat a obhajovat ženy v kazatelské službě. Jedním ze způsobů, jak toho můžeme dosáhnout, je pomáhat sborům posoudit, jak si v této důležité otázce stojí, a zhodnotit, jak dobře uplatňují své hodnoty. Pokud vás zajímá, jak můžete vy nebo váš sbor podpořit ženy v kazatelské službě, rádi bychom vám nabídli 10 způsobů, jak můžete projevit svou podporu.

Politika: 37. Amerika zřejmě směřuje k náboženské občanské válce
|

Politika: 37. Amerika zřejmě směřuje k náboženské občanské válce

Politika: Do Ameriky se blíží občanská válka. Ačkoli se běžně věří, že náboženské násilí je “zbraní slabých”, kterou podněcují křivdy menšin, častěji se jedná o “zbraň silných”, která je namířena proti marginalizovaným a utlačovaným menšinovým komunitám. Tuto dynamiku vidíme i v dnešních Spojených státech, kde největší hrozbu představuje ideologie obecně známá jako “křesťanský nacionalismus”.