Zneužívání: 99. K čemu jsem byla stvořena? Ne proto, abych byla krásná nebo hubená
| |

Zneužívání: 99. K čemu jsem byla stvořena? Ne proto, abych byla krásná nebo hubená

Zneužívání: Po celý život jsme si v křesťanských společenských kruzích neustále uvědomovaly, jak vypadáme, co máme na sobě a jak to působí na chlapce, dokonce i na muže kolem nás. “Způsobit někomu klopýtnutí” nám připadalo jako jedna z nejhanebnějších věcí, které jsme mohli udělat. Proto jsme se zahalovaly a nikdy jsme se neptaly, proč jsme vnímány jen jako sexuální objekty.

Vzdělávání: 202. Proč byste měli studovat biblické jazyky
| |

Vzdělávání: 202. Proč byste měli studovat biblické jazyky

Vzdělávání: Bůh původně inspiroval Bibli v řečtině, hebrejštině a trochu v aramejštině. To byly jazyky lidských biblických autorů. V těchto jazycích jsou také napsány nejstarší a nejlepší dostupné rukopisy Písma. Všechny překlady jsou výklady, interpretace.
Neexistuje nic takového jako “slovo za slovem, dokonale doslovný” překlad Bible.

Kázání: 216. Hledá se statečná žena
| |

Kázání: 216. Hledá se statečná žena

Kázání: Nejhorší je, když sama církev setrvává ve starověkém způsobu myšlení. Přitom by měla naopak otevírat dveře do budoucnosti, kde už není rozdíl mezi mužem a ženou, otrokem a svobodným, Židem a Řekem, jak píše apoštol Pavel. Problém je, že vlastně celou Bibli napsali chlapi. Jako křesťané samozřejmě věříme, že k nám skrze biblické příběhy, prorocké výroky, dopisy, poezii nebo přísloví mluví sám Bůh, ale to neznamená, že napřímo. Boží sdělení do slov balili konkrétní muži, v určité době, která se dost zásadně lišila od naší současnosti. Boží sdělení balili do materiálu, který měli k dispozici. Představte si, sestry a bratři, nádherné šperky se vzácnými drahokamy zabalené do mastného papíru včerejších novin. Tak asi tak je to s Biblí.

Svátek maminek: 17. Přehodnocení Dne matek
| |

Svátek maminek: 17. Přehodnocení Dne matek

Svátek maminek: Původní Den matek nebyl svátkem Hallmarku, ale pacifistickým svátkem – což vysvětluje, proč se napoprvé neuchytil. Pokračování přišlo v roce 1905, kdy Anna Jarvisová chtěla vzdát hold své mamince. Jarvisová se svého vlastního svátku zřekla, protože nemohla vystát představu, že lidé utrácejí tolik peněz za extravagantní květinové vazby, sentimentální přáníčka a předražené cukrovinky.

Sociální pomoc: 211. Jak sestavit dobrý rozpočet
|

Sociální pomoc: 211. Jak sestavit dobrý rozpočet

Sociální pomoc: Rozpočet je jednoduše nástroj, který vám pomůže sledovat peníze, které do vaší domácnosti přicházejí (tj. příjmy), oproti penězům, které z ní odcházejí (tj. výdaje). Pomáhá vám ujasnit si, jak utrácíte, a zjistit, kolik vám na konci každého měsíce zbývá. Přirozeně potřebujete přebytek, pokud ne, míříte opačným směrem a dostáváte se do zadlužení!

Svátek maminek: 14. Vzpomeňte si na neplodnost na Den matek
| |

Svátek maminek: 14. Vzpomeňte si na neplodnost na Den matek

Svátek maminek: Neplodnost je bestie.
Je to odpudivý, páchnoucí leviatan, který číhá ve stínu za hranicí naděje. Tato zlá příšera dychtivě vyčkává v temnotě připravena zabořit své jedovaté zuby do lidské radosti během nejslavnostnějších okamžiků života: A samozřejmě, tato zatracená stvůra zcela rozcupuje Den matek.