Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Kurz pro dospělé 2. lekce
| | | | | | |

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Kurz pro dospělé 2. lekce

Vzdělávání: Baptist Women in Ministry a Cooperative Baptist Fellowship představily nový vzdělávací program, který má našim sborům poskytnout biblický základ pro přijetí a uznání povolání žen ke kazatelské službě a do vedení sboru, a pěstovat kulturu, která plněji vítá jejich vedení. Druhá lekce z Kurzu pro dospělé, který vám umožní vést ve svém sboru vzdělávací skupinky dospělých na téma rovnoprávně povolaných žen ke kazatelské službě.

Vánoce: 143. Scénář vánoční hry Švejkovo Evangelium
| |

Vánoce: 143. Scénář vánoční hry Švejkovo Evangelium

Vánoce: Vánoční fraška s docela vážným koncem.

Tak von se nám narodil Spasitel! No, řeknu vám, pane anděl, už to bylo potřeba jako sůl. Dyk ty lidi sou na sebe furt jak psi, skoro mi to někdy připadá až beznadějný. Já tedy, pane anděl, já jsem pro Spasitele všema deseti. Každej potřebujem trochu toho nebe na tý naší zemině, aby nás to povzneslo. Dyk sme jenom lidi, nemám pravdu, pane anděl?

Kázání: 185. O dělnících na vinici

Kázání: 185. O dělnících na vinici

Kázání: Nezáleží na tom, koho Bůh na tržišti tohoto světa k uskutečňování nebeského království najal a kdy. Žádné dotazníky, žádné povinné životopisy, žádné nezbytné reference. Jde jen o to jít a alespoň po zbytek dne, kdy svět ještě jede postaru, žít a pracovat po novu.

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Kurz pro dospělé 1. lekce
| | | | | | |

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Kurz pro dospělé 1. lekce

Vzdělávání: Baptist Women in Ministry a Cooperative Baptist Fellowship představily nový vzdělávací program, který má našim sborům poskytnout biblický základ pro přijetí a uznání povolání žen ke kazatelské službě a do vedení sboru, a pěstovat kulturu, která plněji vítá jejich vedení. Nejprve zveřejňujeme lekce z Kurzu pro dospělé, které vám umožní vést ve svém sboru vzdělávací skupinky dospělých na téma rovnoprávně povolaných žen ke kazatelské službě.

Kázání: 184. Jak skoncovat s kulturními válkami

Kázání: 184. Jak skoncovat s kulturními válkami

Kázání: V kulturních válkách se nebojuje o populární kulturu, ale o něco docela jiného: o zachování světa takového, jak ho známe, v jakém jsme vyrůstali, o zachování svých kulturních návyků a zvyklostí. Když se budete vzájemně respektovat, nebudete muset vést kulturní války o nedůležité prkotiny, ale soustředíte se na to skutečně podstatné. Na to, aby byl svět spravedlivější a férovější. Například k těm, co nemají stejná práva jako ostatní, nebo k těm ve válce, co si o právech mohou nechat jen zdát.

Svědectví: 88. Večer, kdy jsem přestal věřit v zástupné vykoupení krví
| |

Svědectví: 88. Večer, kdy jsem přestal věřit v zástupné vykoupení krví

Svědectví: Lze znepokojivý obraz pomstychtivého Boha sladit s Ježíšovou vírou ve všechny milujícího, milosrdného a všeodpouštějícího Boha? Odpověď byla ohromně jasná. Nelze. Ježíšův kříž nám říká, že Bůh je ukřižovaný Bůh. Ačkoli Bůh neodstraňuje naše utrpení, vstupuje do naší bolesti a sdílí ji s námi.

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Průvodce individuálním studiem 4. lekce
| | | | | | | |

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Průvodce individuálním studiem 4. lekce

Vzdělávání: Baptist Women in Ministry a Cooperative Baptist Fellowship představily nový vzdělávací program, který má našim sborům poskytnout biblický základ pro přijetí a uznání povolání žen ke kazatelské službě a do vedení sboru, a pěstovat kulturu, která plněji vítá jejich vedení. Čtvrtá lekce z Průvodce individuálním studiem, které vám umožní studium této problematiky a posléze i vést ve svém sboru vzdělávací skupinky dospělých, mládeže nebo dětí na téma rovnoprávně povolaných žen ke kazatelské službě.

Test: 11. Komu věříte?
|

Test: 11. Komu věříte?

Test: Přehnané uctívání posvátných knih a doslovnosti textů Bible se nazývá bibliolatrie. Texty Bible uctívání věcí a modloslužbu zakazují, ale někteří křesťanští fundamentalisté, evangelikálové nebo novokalvinisté k samotným textům Bible přistupují jako k posvátným stejně jako k modlám a věřící mohou nakonec fakticky uctívat knihu. Jste stoupenci bibliolatrie, věříte v její neomylnost a uctíváte Bibli jako modlu? Otestujte svůj postoj k Bibli.

Historie: 215. Cenzura knihy neumlčela
| |

Historie: 215. Cenzura knihy neumlčela

Historie: Bible kralická, kancionály a další knihy pro povzbuzení duchovního života nekatolíků se již od prvopočátků reformace stávaly terčem nejrůznějších cenzorských zásahů. Poslední soupis zakázaných děl vyšel roku 1948. Oficiálně ho katolická církev zrušila až v roce 1966 vyhlášením papeže Pavla VI. Ovšem četba zakázaných děl byla i nadále hříchem, čtenářům již jen nehrozil žádný církevní trest.

Kázání: 183. A co když si někdo zahřeší na můj účet?

Kázání: 183. A co když si někdo zahřeší na můj účet?

Kázání: Zdaleka nejúčinnějším způsobem, jak se dobrat větší cti, je ve všech dobách ale něco jiného: pomluva, slovní útok, nepravdivé obvinění. Fašisti přišli s tím, že za všechno špatné mohou Židé a hned si sami přivlastnili titul panská rasa. Komunisti označili podnikatele za vykořisťovatele a pro sebe si rezervovali čestné místo nositelů pokroku. Rusové dnes pohrdají údajně zkaženým a zdegenerovaným Západem a všude vytrubují, že jejich ruský svět je ještě v pořádku. Některé křesťanské kruhy zase šíří strach z duhových menšin, které se údajně snaží ovládnout a rozvrátit svět, bezpochyby si potom připadají čistší a dokonalejší.

Misie: 239. Mohou být naše sbory stejně přívětivé jako je kavárna?

Misie: 239. Mohou být naše sbory stejně přívětivé jako je kavárna?

Misie: Naše sbory chtějí přijímat lidi mezi sebe. Všude máme upoutávky zobrazující časy bohoslužeb s dovětkem: “Všichni jsou vítáni.” Žádný sbor nevyvěsí ceduli s nápisem: “Možná to zde není pro vás.” Ale je to tak doopravdy? Příliš často to, co ve sboru vidíme a zažíváme, odráží kulturu pro zasvěcené, která nepočítá s lidmi zvenčí (ani je nepřijímá).