Zásady: 21. O ženách v kazatelské službě a autonomii sborů
| |

Zásady: 21. O ženách v kazatelské službě a autonomii sborů

Zásady: Cooperative Baptist Fellowship je hluboce přesvědčen, že Bůh povolává ženy na všechna místa vedení a služby v životě sborů a v našem denominačním společenství. Věříme, že toto přesvědčení vychází z Písma a že bylo opakovaně potvrzeno působením Ducha svatého, který povolává a obdarovává ženy ke kázání, pastoračnímu vedení a dalším formám služby.

Zprávy: 308. Rada American Baptist Home Mission Societies potvrzuje ženy v kazatelské službě
| |

Zprávy: 308. Rada American Baptist Home Mission Societies potvrzuje ženy v kazatelské službě

Zprávy: Pro nás je ordinace žen do kazatelské služby vyřešenou otázkou. Stojíme na pevné biblické půdě a pevně stojíme v rámci přesvědčení o všeobecném kněžství všech věřících. To nám dává základ pro další budování církve k Božímu obrazu ve všech jejích projevech.

Kázání: 175. Jak být apoštolem

Kázání: 175. Jak být apoštolem

Kázání: Také v dnešní době si leckterý pastýř s funkcí myslí, že ovce vydrží všechno, tak jaképak ohledy. Moc a s ní spojené benefity otupují vnímavost k situaci těch, kdo jsou na opačné straně stáda. Poměry se mění a nastává nová doba, kdy Bůh sám se ujímá role pastýře, kdy vládnout bude on a ne všelijací falešní pastýři, co myslí jen na sebe. „Jděte a vyhlašujte, že se přiblížilo království nebeské.“ Noc končí, začíná svítat. Na dveře dějin se tlačí nový věk.

Zneužívání: 64. Přijetí šikmé plochy
| | |

Zneužívání: 64. Přijetí šikmé plochy

Zneužívání: Pojďte dolů po skluzavce!
Vede ke svobodě milovat všechny ve jménu Ježíše. Sjeďte dolů a pozvěte své přátele. Jděte dál a obejměte celé lidstvo – ženy, muže, chudé, bohaté, černochy, hnědé, bílé, domorodce, přistěhovalce, heterosexuály, gaye, lesby, transsexuály, queer – všechny stvořené k Božímu obrazu.

Sklouzněte po té kluzké skluzavce inkluze. Tam na vás bude čekat Ježíš.

SBC: 38. Nejkonzervativnější síly smetly ženy v kazatelské službě ze stolu
| |

SBC: 38. Nejkonzervativnější síly smetly ženy v kazatelské službě ze stolu

SBC: Jde o boj těch, kteří chtějí, aby jižní baptisté “pochodovali v jednom šiku jako severokorejští vojáci”. Jižní baptisté se dříve mýlili v otázce otroctví, segregace, “ponořování cizinců” a svěcení “biblicky rozvedených” diakonů, historie opět ukáže, že se mýlili.

Kázání: 173. O křtu

Kázání: 173. O křtu

Kázání: Křtem jsme se stali součástí akční komunity víry pro obnovu světa. Ne, že bychom vždycky měli jasno, ne že bychom všechno věděli a ve všem se vyznali, a už vůbec ne, že bychom byli snad dokonalí. Víme jen to, že jsme ve křtu umřeli s Kristem a spolu s ním vstali k novému životu bez předsudků, poměřování se, bez odmítání druhých, kteří jsou jiní, než my.