Kázání: 180. O manželství trochu přitaženém za vlasy

Kázání: 180. O manželství trochu přitaženém za vlasy

Kázání: Manželství a rodina se nesmějí přeceňovat. Nejedná se o žádnou svátost. Redukovat tenhle jedinečný svazek jen na otázku sexu, jak se to někdy děje zejména v církevních kruzích, by bylo politováníhodným zjednodušením. Jinak řečeno, pokud se dva lidé rozhodnou spolu žít v lásce a pomáhat si, nemá nikdo právo jim v tom bránit.

Svědectví: 80. Běda dnešním farizeům, saduceům a zákoníkům
| |

Svědectví: 80. Běda dnešním farizeům, saduceům a zákoníkům

Svědectví: Ježíš si do svého vnitřního kruhu 12 učedníků nevybral žádné chrámové kněze, zákoníky, saduceje, farizeje, esejce ani členy kumránské komunity. Zdálo se, že Ježíš má slabost pro rybáře, výběrčí daní a další neznabohy. Ježíšova nejtvrdší slova navíc patřila kněžím, zákoníkům a saduceům, z nichž někteří neustále zpochybňovali jeho autoritu, protože neměl žádné oficiální náboženské pověření.

IBTS: 8. Přijímáme přihlášky na rok 2024!
| | |

IBTS: 8. Přijímáme přihlášky na rok 2024!

IBTS: Zaměřujeme se na baptistický a anabaptistický způsob teologie. V jádru to znamená, že teologické zkoumání je založeno na společenství víry, včetně jeho přesvědčení, praxe a historických tradic. Náš doktorandský program je všeobecně uznáván jako dobře strukturovaný přístup, který nabízí vysoce kvalitní podporu po celou dobu doktorandského studia.

Vzdělávání: Biblický základ pro rovnocenné partnerství ve službě 3.
| | | | |

Vzdělávání: Biblický základ pro rovnocenné partnerství ve službě 3.

Vzdělávání: Silný biblický základ pro rovnocenné partnerství žen a mužů ve službě a vedení. Žádné osobě, povolané a obdarované Bohem, by neměla být upírána jakákoli role kazatelské služby nebo vedení v církvi kvůli jejímu pohlaví.

Kázání: 179. O díře do nebe

Kázání: 179. O díře do nebe

Kázání: Nechme nebe nějakou tou nebeskou dírou protékat na naši zem. Stačí, když se nebudeme bránit, aby andělské hlídky mezi námi lidmi šířily nebeské hodnoty, jako jsou soucit, porozumění nebo velkorysost. Dovolme, aby se Boží vůle, jako je v nebi, stala běžnou výbavou i tady na Zemi.

Vzdělávání: Biblický základ pro rovnocenné partnerství ve službě 2.
| | | | |

Vzdělávání: Biblický základ pro rovnocenné partnerství ve službě 2.

Vzdělávání: Silný biblický základ pro rovnocenné partnerství žen a mužů ve službě a vedení. Žádné osobě, povolané a obdarované Bohem, by neměla být upírána jakákoli role kazatelské služby nebo vedení v církvi kvůli jejímu pohlaví.

Kázání: 178. Jestli tak, proč tohle já?

Kázání: 178. Jestli tak, proč tohle já?

Kázání: Smysl našich zápasů a zkoušek může být právě v tom, že je to příležitost se změnit, že z toho všeho nepohodlí vznikne něco nového nadějného. Kdybychom žádnými zkouškami neprocházeli, obávám se, nic moc by po nás nezůstalo.