4YOU: 72. Ježíš povolává ženy ke kazatelské službě

Mnoho křesťanů bylo indoktrinováno velmi omezujícím učením o rolích žen v církvi.

4YOU: 72. Ježíš povolává ženy ke kazatelské službě

4YOU

Ježíš povolává ženy ke kazatelské službě

Ježíš povolává ženy ke kazatelské službě je každoroční setkání pro vysokoškolačky v Severní Karolíně. Poprvé se konalo před dvaceti lety.

Skupina z baptistického sdružení Ženy v kazatelské službě se rozhodla poskytnout bezpečné a tiché místo, kde by vysokoškolské studentky mohly prozkoumat své povolání ke službě. Dává jim klidný prostor k zamyšlení, aby tyto mladé ženy mohly důkladně prozkoumat, k čemu je Bůh stvořil a povolal, aby byly.

Škola Campbell University Divinity School poskytla finanční prostředky na pohoštění pro dívky v průběhu víkendu. Studentky se zúčastnily setkání v blocích, které zahrnovaly informace o péči o vztahy v našem virtuálním světě, vytváření zdravého těla v naší kultuře posedlé celebritami, hledání rovnováhy v životě a udržování vlastní identity ve vztazích.

Mladé ženy také prozkoumaly několik biblických textů, pasáže o ženách.

Celý víkend ukazoval na pravdu, že bez ohledu na to, kdo jsi, tě Ježíš povolal.

Nepovolal tě kvůli tomu, že jsi žena, ale povolal tě jako ženu.

Nedělní ranní studium Písma začalo pozváním: „Chci vám ukázat způsob, jakým čtu některé texty z Písma, které jsou používány k omezení, aby mohly ženy sloužit v kazatelské službě.

Můžete si vybrat, že mi budete věřit, můžete se nad tím trochu více zamyslet a udělat si vlastní studium, nebo můžete odejít a myslet si, že se úplně mýlím. Jen vás prosím, abyste mě vyslechly.”

Mnoho křesťanů bylo indoktrinováno velmi omezujícím učením o rolích žen v církvi. Ale během tohoto setkání jsem zjistila, že tyto vysokoškolačky byly přinejmenším ochotné naslouchat novému způsobu myšlení a výkladu Písma.

V neděli ráno přišly dvě prvačky a řekly mi, že je toto víkendové setkání přimělo přehodnotit své názory. Poté, co zde poznaly kazatelky, začaly přemýšlet o tom, co si předtím o službě ženy myslely a celý sobotní večer zkoumaly, co Bible opravdu říká o ženách.

Přiznaly se mi: „Vy všechny nejste ty, které jsme očekávaly.” A já jsem jim odpověděla: „Myslíte tím to, že opravdu milujeme Ježíše a že nám nerostou na našich hlavách rohy?” Smály se, ale souhlasily.

“Děkujeme vám, že jste nám daly nový pohled na kazatelskou službu žen.“ Moje odpověď na jejich vděčnost byla: “Chtěli jsme, abyste nás poznaly takové, jaké jsme.”

Jsme ženy, úplně a totálně, ale také víme, že nás povolal Bůh. Chtěly jsme, abyste to tento víkend na nás viděly a měly naději, že to můžete zažít i ve svém vlastním životě.“

Charity Roberson

Zdroj:

Časopis Vocare, Baptist Women in Ministry, zima 2010, str. 6

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů