Akce: 14. Prázdninová Cesta po stopách anabaptistů
POZOR! Z DŮVODU ONEMOCNĚNÍ COVIDEM SE AKCE RUŠÍ!!

Prázdninová akce – pozvánka

Akce: 14. Prázdninová Cesta po stopách anabaptistů
Prázdninová akce

Akce

Prázdninové putování

 tentokrát

 „po stopách (habánů) novokřtěnců“

Mikulov – Valtice – Velké Bílovice – Lednice  – Břeclav – Znojmo

NiedersulzAnabaptist Museum

 

Zámek Mikulov

Termín:             4. 7. – 7. 7. (8. 7.) 2021 (neděle po bohoslužbách odjezd, středa večer návrat)

Ubytování:        Hostel (Valtice/Břeclav)     3 noci

Doprava:           vlakem

Cena/osoba:       ubytování/doprava: cca 2000 Kč + individuální strava (snídaně, oběd, večeře ve vlastní režii, lednička, varná konvice v hostelu)    

JEŠTĚ JSOU VOLNÁ MÍSTA!!!!  

VOLEJTE: 776 619 670 – Radek Pospíšil

Janův hrad

Program:

(nástin)

  • návštěva Mikulovského zámku, pamětní plaketa Balthazara Hubmaiera v zámeckém parku, židovská čtvrť, synagoga, výstup na Svatý kopeček, Dietrichsteinská hrobka, …
  • Velké Bílovice, Pavlov, Janův hrad….
  • Břeclav/Znojmo
  • Návštěva muzea anabaptistů v Dolním Rakousku(jen pokud to bude možné)                                                                                  
Habánská keramika – fajáns

POZOR!!! ZMĚNA!!!

Program bude přizpůsoben nastalé situaci, kdy se Jižní Moravou prohnala silná bouře a tornádo.

Pokud o to budeme požádáni a situace tomu bude příhodná, budeme připraveni program změnit a pomoci místním s úklidem.

V Moravské Nové Vsi jsme připraveni pomoci s úklidem a zamýšlený program zredukovat.

Moravská Nová Ves v těchto dnech

OCHUTNÁVKA Z HISTORIE

Akce: Prázdninová Cesta po stopách anabaptistů
Upalování novokřtěnců na hranici (Anneken Hendriks, † 1571) 

Mikulov (Nikolsburg)

Například v Mikulově se novokřtěnci objevili roku 1526. S nimi přišel i jeden z předních teologů tohoto hnutí dr. Balthasar Hubmaier, který ve svých spisech formuloval základní zásady anabaptismu.

Balthasar Hubmaier

Stoupencem myšlenek habánů-novokřtěnců se stal i sám majitel panství Linhart z Lichtenštejna. Mikulov se stal brzy střediskem, odkud se šířily myšlenky novokřtěnectví po celé Moravě. V Mikulově žili v jižní části města a vlastnili tam 45 domů.

Mikulovští habáni prosluli především jako vinaři a dále jako vynikající lékárníci a lékaři. Odsud také pocházejí takzvané habánské zvonky, jemně vypracované mosazné a cínové zvonečky, jejichž zvuk plašil dotěrné ptactvo na vinicích.

Velké Bílovice

VÍNA S CHUTÍ ČTYŘ STOLETÍ

Habánské sklepy

Vinařství Habánské sklepy bylo založeno roku 1614 ve Velkých Bílovicích, tradiční moravské vinařské obci v dobách největšího rozmachu vinařství na Moravě.

Zakladateli vinařství byli Habáni – skupin a reformních novokřtěnců, mírumilovných a pokrokově smýšlejících lidí. Ti si na Moravě brzy získali respekt jako zruční řemeslníci, výborní stavitelé a zejména jako vynikající vinaři. Zakládali vinice, budovali sklepy a zavedli na tehdejší dobu pokrokové způsoby ošetřování vinic.

Postavili mnoho vinných sklepů a v největším z nich dnes sídlí a vyrábí víno společnost stejného jména – Habánské sklepy.

Habáni z Velkých Bílovic již dávno odešli. To podstatné z jejich doby však v Habánských sklepích přetrvalo celých 400 let: houževnatost a pracovitost zdejších vinařů, úcta k půdě a révě i pečlivý dohled na každou fázi výroby vína.

Díky tomuto dědictví dodnes vznikají v Habánských sklepích unikátní vína s neopakovatelným charakterem – vína, která mají duši. První záznamy o Velkých Bílovicích pocházejí již ze 13. století. Pozdější zápisy jsou vždy spojovány s vinařstvím.

O dlouhé tradici vinařství svědčí i sepsání místních horenských práv (práv viniční hory – vinice) roku 1550. Na přelomu 16. a 17. století, v době největšího rozvoje moravského vinařství, měly Velké Bílovice více než 600 ha vinic. O jeho rozvoj se podstatnou měrou zasloužili Habáni – reformní novokřtěnci.

Ti se na jižní Moravu dostali díky pozvání Linharta z Lichtenštejna, nejprve na mikulovské panství a později dále. Sami se nazývali “Huterovi bratři” podle svého představeného Jakoba Huttera, ale na Moravě jsou nejčastěji nazýváni “Habány” (zkomolením německého Haus haben – mít dům).

Byli výborní stavitelé. Roku 1545 staví v Bílovicích habánská komunita dvůr pro 300 – 450 členů. Do dnešní doby se zachovalo na Moravě mnoho staveb zejména vinných sklepů. Ten největší z nich, Habánský sklep, dodnes návštěvníky uchvátí atmosférou.

Radek Pospíšil
kazatel baptistického sboru v Liberci

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů