Akce: 35. Křest ve sboru Petra Chelčického

Sbor Petra Chelčického slaví náš speciální den!

Akce

Křest ve sboru Petra Chelčického

Pozvání ke křtu určené teenagerům!

Platí i pro všechny ostatní ve věku do 99 let.

Galatským 3, 27 – 28:

“Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.”

Sbor Petra Chelčického v Lovosicích

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry