Analýza: 44. Co je vlastně Halloween?

Historie Halloweenu je plná náboženských tradic, počínaje popelem a maskami z ohně až po koláče duše výměnou za modlitbu a vydlabané dýně. 

Analýza: 44. Co je vlastně Halloween?

Analýza

Co je vlastně Halloween?

Předvečer Všech svatých. Večer kostýmů, masek, vyřezávání dýní a cukroví. A nezapomínejme na články, které křesťanům říkají, aby nenechali své děti se ho zúčastnit v maskách nebo koledovat, protože tento svátek pochází z kultovních tradic. A protože kulty jsou ze své podstaty satanské, křesťané by se měli vyhýbat všemu, co s nimi souvisí.

Sarah Shectmanová v článku Bible Odyssey definujícím slovo „kult“ říká: „Když učenci studují náboženství“, toto slovo odkazuje na „systém uctívání související s konkrétním božstvem“.

Latinské slovo cultus, z něhož je odvozeno anglické slovo „cult“, znamená „péče“ nebo „adorace“ a nemá vůbec žádnou negativní konotaci.

Například v Leviticus jsou lidé, o nichž se v textu mluví, považováni za izraelský kult, protože kniha nastiňuje standardy pro to, jak přinášeli oběti a rituálně uctívali Jahveho.

To je hodně odlišné od způsobu, jakým toto slovo používáme dnes. Používáme ho hanlivým způsobem k popisu náboženství, která se nám nelíbí, spíše než v jeho doslovném smyslu.

Nyní, když jsme definovali „kult“, co můžeme říci o původu Halloweenu?

Keltský novoroční festival

Podle Joshuy Marka v článku pro World History Encyclopedia pochází Halloween z festivalu Samhain, což znamená „konec léta“. Byl to keltský novoroční festival, který „označoval konec sklizně“ a nadcházející zimu.

Keltové věřili, že během tohoto sezónního přechodu byl „závoj mezi světem živých a mrtvých nejtenčí“. Bylo to tehdy, když mrtví, kteří ještě nepřešli do posmrtného života, tak učinili a když se duchové již v posmrtném životě mohli vrátit zpět do říše živých.

Aby lidé oklamali duchy mrtvých, kterým možná někdo ublížil, používali popel z ohňů, aby si zatemnili tváře. Později začali nosit masky, aby se chránili před možným poškozením. Věřili však, že pokud se objeví duch milovaného člověka, budou ho schopni rozpoznat a odhalit se a přitom zůstat v bezpečí před nechtěnými duchy.

Předvečer všech svatých

V sedmém století ustanovil papež Bonifác IV. den 13. květen jako svátek všech svatých neboli All Hallows Day, aby oslavil svaté, kteří neměli svůj vlastní svátek. To se připomínalo hostinou. 

V osmém století však papež Řehoř III. přesunul tento svátek na 1. listopad, a přestože přesné zdůvodnění je předmětem diskuse, někteří učenci se domnívají, že šlo o pokus christianizovat festival Samhain. Věří se, že je to pravda, protože „zavedené křesťanské paradigma ‚vykoupení‘ všeho pohanského“ povzbuzuje obyvatelstvo ke konverzi ke křesťanství.

Takže s ustanovením svátku Všech svatých a jeho přesunem na 1. listopad se Samhain stal známým jako „All Hallows Eve“, svátek, který nyní nazýváme Halloween.

Původ masek nebo koledování

Jakmile se to stalo křesťanskou tradicí, večer All Hallows Eve byl slaven jako noc bdění, modlitby a půstu jako příprava na uctění svatých příštího dne. Staré tradice, jako je uznávání střídání ročních období, byly stále dodržovány, ale byly propojené s křesťanskou vírou.

Koláče duše

Byly přidány nové rituály. „Koledování“ (souling) bylo praktikováno chudými, při kterém „chodili a klepali na dveře a žádali o koláč duše“ výměnou za modlitbu.

Učenci věří, že tato praxe začala kvůli katolické víře v očistec, což je místo nebo stav dodatečné duchovní očisty, kde duše hříšníka prodlévá, než je poslána do nebe nebo pekla. 

Podle některých katolických přesvědčení, když je duše v očistci, zůstává v mukách, pokud ji živí nepozvedají v modlitbě, takže praxe soulingu byla primárně náboženského původu. Nabídka koláčů duše v předvečer Všech svatých zajistila, že se za vaše mrtvé milované modlili další lidé, což jim dalo větší šanci uniknout z očistce.

Halloweenské lucerny (Jack-o’-lanterns) vznikly o něco později, když se Halloween dostal do Severní Ameriky. Irští katolíci ve Spojených státech spojili lidovou tradici s náboženskou historií tohoto svátku.

Tuřín jako halloweenská lampa

Irský lidový příběh „Stingy Jack“ (Lakomý Jack) vyprávěl o „chytrém a opilém podvodníkovi, který oklamal ďábla, aby mu zakázal vstup do pekla“. Protože však žil tak hříšným životem, nemohl Jack ani vstoupit do nebe. Jakmile tedy zemřel, byl nucen toulat se po zemi s „malou lucernou vyrobenou z tuřínu s rozžhaveným uhlíkem z pekla uvnitř, aby mu posvítila na cestu“.

Když irští katolíci pokračovali v slavení tohoto svátku, začali vyrábět své vlastní lucerny z vydlabaných dýní s tvářemi vyřezanými po stranách. Když vyšli večer koledovat, umístili zapálené svíčky dovnitř vydlabaných dýní a nosili je, aby se chránili před duchy, jako byl lakomý Jack, protože stále věřili, že během této doby je závoj mezi živými a mrtvými nejtenčí.

A právě s těmito tradicemi vznikl Halloween, tak jak ho známe. 

Historie Halloweenu je plná náboženských tradic, počínaje popelem a maskami z ohně až po koláče duše výměnou za modlitbu a vydlabané dýně. 

Ve skutečnosti je Halloween křesťanskou verzí keltského festivalu sklizně, dožínek. Takže si dvakrát rozmyslete, až příště uvidíte článek o tom, že Halloween je kultovní svátek, který by křesťané neměli slavit – historie vypráví jiný příběh.

MALLORY CHALLIS

Baptist News Global

Mallory Challis

Mallory Challis je seniorkou na Wingate University a tento semestr působí jako Clemons Fellow v BNG.

-tep-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry