Analýza: 28. Jak se SBC musí vypořádat se sexuálním zneužíváním kazateli

Návrhy nejznámější oběti sexuálního zneužití v SBC Christy Brownové.

Analýza: 28. Jak se SBC musí vypořádat se sexuálním zneužíváním kazateli

Analýza

Co musí jižní baptisté nyní udělat, aby se vypořádali se sexuálním zneužíváním kazateli

Vedoucí představitelé Southern Baptist Convention věděli o případech sexuálního zneužívání kazateli – o mnoha z nich – a vědomě se rozhodli nepodniknout žádné kroky. Po léta.

Tuto mrazivou realitu nyní dokumentuje nezávislá vyšetřovací zpráva společnosti Guidepost Solutions, která vyšla před dvěma týdny.

V nechutných detailech zpráva odhalila dlouhodobé vzorce tajnůstkářství a grotesknosti při zacházení výkonného výboru SBC se sexuálním zneužíváním. Také odhalila lži, krutost, taktiku „mafiánského zastrašování“ a etické abdikace, které překračovaly hranice lidské slušnosti.

Jak mnozí čtenáři Baptist News Global vědí, léta jsem volala o používání těchto strašlivých vzorců chování v SBC. Ale aby si někdo nepředstavoval, že mám z tohoto ospravedlnění radost, chci, abyste měli jasno: nemám.

Toto ospravedlnění jde ruku v ruce se zármutkem, protože jsem si vědoma nedozírné lidské ceny za to, co bylo zapotřebí, aby tato pravda vyšla najevo. Bylo zdecimováno nespočet životů.

Co by tedy měli jižní baptisté nyní dělat?

Mít v patách taková usvědčující odhalení, pak nemůže být nic jako obvykle. Manévry kolem vytváření lepšího mediálního obrazu a chabá poloviční opatření nebudou stačit a jen se dále odcizují obětem.

Reformy musí být skutečně transformační a musí být okamžité.

“Reformy musí být skutečně transformační a musí být okamžité.”

Společnost Guidepost ve své zprávě učinila rozsáhlá doporučení a nyní Pracovní skupina SBC pro sexuální zneužívání vydala své vlastní návrhy a doporučení, která by měli zvážit delegáti na výročním zasedání SBC v polovině června v Anaheimu.

Neexistuje způsob, jak naředit slova: Jsem zklamaná. Návrhy pracovní skupiny jsou zdaleka nedostatečné.

Vysvětlím to, ale nejprve mi také dovolte říci, že mé pocity jsou opět smíšené.

Uprostřed zklamání jsem také hluboce vděčná za práci pracovní skupiny při vedení skutečně transparentního vyšetřování, které zahrnovalo zřeknutí se práv advokáta a klienta. Nikdy bychom se nedostali na toto místo poznání, nebýt jejich odvahy.

Nicméně z tohoto výhodného bodu znalostí, který naštěstí nyní máme, není čas na nesmělost při řešení tohoto problému.

Pracovní skupina podává „návrhy a požadavky“ státním konvencím, entitám SBC a dalším baptistickým orgánům. Ty jsou ale v podstatě bezzubé.

Pracovní skupina doporučuje vytvoření další pracovní skupiny, jejímž primárním úkolem by bylo studovat doporučení Guidepost – jinými slovy pracovní skupina pro studium studie. To je jen o málo víc než kopání plechovky po silnici.

Konečně pracovní skupina navrhuje vytvoření databáze „Ministry Check“ (Kontrola kazatelů), ale strukturuje ji tak, aby byl proces nebezpečný pro osoby, které prožily sexuální zneužívání kazateli.

Umožňuje, aby jména věrohodně obviněných duchovních byla zadána do databáze „vedením sboru“ a alternativně, „pokud sbor… není schopen nebo ochoten zapojit nezávislou firmu k vyšetřování… a související místní nebo státní sdružení nejsou schopna pomoci tomuto sboru… při zapojování nezávislé firmy do vyšetřování,“ pak by mohla oběť nebo informátor požádat o nezávislé šetření administrátora databáze kontroly kazatelů.

Jak bylo napsáno, jde o proces, který způsobí těžké retraumatizující rány mnoha obětem, kteří prožily sexuální zneužívání. 

Pokud se od nich vyžaduje, aby nejprve zašli do sboru a požádali o nezávislé vyšetřování, pak počkali, až sbor „nebude schopen nebo nebude ochoten“, a pak počkají, až místní nebo státní sdružení „nebudou moci pomoci“, pak mnoho obětí budou mít své hlasy přidušené v hrdle, než aby se ozvaly.

A s procesem, který není bezpečný pro oběti, se databáze navrhovaná pracovní skupinou stává iluzorní, protože většinu dat nikdy nezíská. Pokud chce SBC mít účinnou databázi věrohodně obviněných kazatelů, kteří sexuálně zneužívají, pak musí mít oběti a informátoři možnost obrátit se přímo na nezávislou komisi vyškolenou pro traumata.

“Navrhovaná databáze pracovní skupiny se stává iluzorní, protože nikdy nezíská většinu dat.”

Tváří v tvář těmto znepokojivým návrhům pracovní skupiny se nás sedm jako obětí #SBCtoo sešlo, abychom vytvořili společné prohlášení s našimi vlastními návrhy. Společně vyzýváme, aby SBC okamžitě přijala následující opatření:

  1. Vytvořit nezávislou komisi, oprávněnou fungovat neomezenou dobu, s prvními členy jmenovanými prezidentem SBC zvoleným na sjezdu v roce 2022, obsazenou odborníky vyškolenými v léčbě traumatu, kteří budou dostávat zprávy o sexuálním zneužívání kazateli přímo od obětí, informátorů a dalších, a která zadá nezávislé vyšetřování s cílem určit osoby, které byly věrohodně obviněny nebo podložené obviněními ze sexuálního zneužívání nebo z napomáhání a navádění při zakrývání sexuálního zneužívání.
  2. Vytvořit samostatně spravovanou a veřejně přístupnou databázi kazatelů „Ministry Check“, kteří jsou nezávislým šetřením uznáni za věrohodně obviněné nebo s podloženými obviněními nebo kteří jsou trestně odsouzeni za sexuální zneužívání. Nezávislá šetření mohou být ta, která zadá nezávislá komise, jak je popsáno pod č. 1, nebo to mohou být ta, která zadá sbor nebo entita jižních baptistů.
  3. Vytvořit fond obnovy obětí, který bude spravován nezávislým odborníkem za účelem odškodnění těm, kteří byli sexuálně zneužíváni kazateli jižních baptistických sborů a entit. Všechny osoby, které prožily sexuální zneužívání duchovními SBC, budou mít nárok na platby z tohoto fondu bez ohledu na to, zda mají jakékoli pokračující spojení s jakýmkoli jižním baptistickým sborem nebo entitou, a nikdo v rámci SBC nesmí mít žádnou kontrolu nad tím, jak se oběť rozhodne použít peníze, nebo nad tím, jakého terapeuta si oběť vybere. (Viz doporučení Guidepost 7(b), kde jsou uvedena kritéria, která má nezávislý vedoucí fondu použít při určování plateb.)

Vytvoření těchto tří nových institucionálních struktur – nezávislé komise, bezpečně spravované databáze a fondu pro odškodnění – nejsou souhrnem všeho, co je potřeba udělat. Je toho mnohem více. Dlouhá doporučení Guidepost to objasňují. Ale to je to, co je třeba udělat nejnaléhavěji.

SBC má morální povinnost chránit životy, těla a lidství dětí a členů ve svých přidružených sborech, poskytovat péči a uznání všem, kteří byli sexuálně zneužíváni kazateli jižních baptistů, zajistit odpovědnost za zneužívající kazatele a vytvořit systémy, které zajistí, aby bezohledné výsměchy minulosti nepřetrvávaly do budoucnosti.

To by byl začátek.

CHRISTA BROWN  | 6. ČERVNA 2022

Baptist News Global

Christa Brownová

Christa Brownová

Christa Brownová, bývalá odvolací právnička, je autorkou knihy  This Little Light: Beyond a Baptist Preacher Predator and his Gang (Malé světélko: O baptistickém kazateli – predádorovi a jeho gangu). Dříve působila ve správní radě pro Survivors’ Network of these Abused by Priests ( SNAP ) a v současnosti působí v radě poradců pro Child-Friendly Faith Project.

-tep-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry