Angličtí baptisté za svět bez covid-19

Angličtí baptisté za svět bez covid-19
Podpis petice

Angličtí baptisté za svět bez covid-19

Dnes je velký den! Anglickým baptistům se ve spolupráci s BMS World Mission podařilo shromáždit více než 3 400 podpisů (které zaplnily 72 stránek A4!) a poslat je vládě Spojeného království jako součást kampaně Za svět bez covid-19.

Tisíce křesťanů ve Velké Británii podporují spravedlivý globální přístup k vakcíně na covid-19.

A jsou také součástí mezinárodního úsilí, připojujují se k People’s Vaccine Alliance a baptistům ns celém světě!

Dnešního dne generální ředitel BMS, Kang-San Tan, zaslal petici předsedovi vlády a požádal vládu, aby uznala, že před Covid-19 není nikdo v bezpečí, dokud vakcína nebude dostupná všude a všem.

Bylo to monumentální úsilí. Tvrdá práce tím ale nekončí, protože se díváme vpřed, jak pokračovat v úsilí změnit situaci pro lidi čekající na vakcíny na celém světě.

Světová misie BMS World Mission je křesťanská misijní agentura, která usiluje změnit životy lidí na čtyřech kontinentech. Pracuje mezi těmi nejvíce marginalizovanými a nejméně evangelizovanými lidmi na některých nejkřehčích místech na Zemi. Jejím cílem je přinést jim život v jeho plnosti.

-šk-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů