Až na samotnou hranu krize 2021

Až na samotnou hranu krize

Až na samotnou hranu krize

Sestry a bratři, před každým železničním přejezdem je osazena dopravní značka, která označuje křížení dráhy se silnicí. Známe ji už z autoškoly. Výstražný kříž. Na blízkost přejezdu upozorňují postupně tři návěstní desky. To aby se každý řidič včas připravil a výstražný kříž ho nezaskočil v nějaké nepřiměřené rychlosti.

O něčem podobném čteme v dnešním biblickém textu (Marek 8,31-38). Ježíš svým učedníkům poprvé oznámil, že se blíží místo, kde se jeho cesta zkříží s ďábelskou dráhou mocných, vlivných a bezohledných, se zlem, které se s rámusem valí kolem nás. A že ho na téhle křižovatce čeká kříž.

Kříž tenkrát nebyl symbolem zbožné úcty, jak se to stalo později nám křesťanům, ale prostým označením popravčího nástroje.

Petrovi poněkud spadla brada, protože před malou chvílí jako první vyslovil nahlas něco, co si učedníci mezi sebou dosud jen šuškali. Prohlásil Ježíše za mesiáše, tedy židovského krále.

Když to vyslovil, jakoby jedním dechem dodal i to, co si mysleli všichni okolo: Ježíš musí vzít svou roli se vší razancí, žádné zpomalování, žádné ohledy, střet je sice nevyhnutelný, ale vítězství jisté – jinak by logicky nemohl být mesiášem; ostatně národ si to žádá, všichni už mají té nesvobody po krk!

A Ježíš? „Odstup satane! Nejde ti o řešení problému, jsi jen obyčejný populista!“

Nevíme, jak tenkrát Petr na Ježíšovu kritiku reagoval. Nejspíš ho zaskočila, tohle mu ještě nikdy nikdo neřekl. On a satan! Vždyť satan je pravým opakem spravedlivého a milosrdného Boha! Prokurátor utržený ze řetězu, který lidi neustále hecuje a podněcuje k chybám, pokleskům a pádům, aby je potom mohl obvinit a zničit. Cožpak on, Petr, je něčeho takového schopen?

Tenkrát si to nejspíš ještě nepřiznal, ale později to Petrovi dojde. Ano, Petr nebo Pavel, každý se může stát ďáblovým advokátem, posluhovačem zla, který říká jen to, co si lid žádá a hecuje k vzájemným střetům.

Když se potom takoví jedinci dostanou k moci, neblahé důsledky na sebe nenechají dlouho čekat, zejména v případě nějakého společenského „přejezdu“, krize, kdy je naopak třeba jednat obezřetně, s rozvahou a s osobním nasazením.

Petr se na Ježíšův pokyn k odstoupení podle všeho zařadil a byl zticha, všechna čest. Kdo z tvůrců neklidu, chaosu a pádů, kdo z populistů, kteří namísto problému řeší přání davu, je toho dnes schopen?

Ježíš se obrátil na své učedníky a řekl něco velice důležitého: „Kdo chce jít za mnou až na křižovatku, až na samotnou hranu krize, nesmí myslet na sebe, na své postavení a vliv, na svou kůži. Musí mít na očích výstražný kříž, včas upravit rychlost, a když na to přijde, tak i zastavit – i když právě tohle nikdy nechtěl“.

Jinak se „přejezd“ do nového věku svobodné a harmonické jízdy uskutečnit nedá.

Sestry a bratři, od zítřka se nám postní období zpřísní, jak jsme si nikdy nepředstavovali.

Myslím na vás a také na všechny, kdo se obětavě starají o nemocné, na ty, kdo pod tíhou opatření klesají k psychickému nebo ekonomickému dnu.

Modlím se za vás s nadějí, že lockdown nakonec zlepší situaci a přijde čas, kdy se zase uvidíme.

Petr Červinský

kazatel baptistického sboru Petra Chelčického v Lovosicích

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů