Baptistický seminář – 30. Moravští bratři 10. Nové hnutí v Harryhaagu

Baptistický seminář

Radikální reformace

30. přednáška

Mgr. Pavel Vychopeň – Moravští bratři 10. Nové hnutí v Harryhaagu


audio-and-video-player require JavaScript

Valdenští – svědkové Kristovi – diaprojekce

4. přednáška

Mgr. Pavel Vychopeň – Valdenští – svědkové Kristovi – diaprojekce

var player = document.querySelector('presto-player#presto-player-1'); player.video_id = 106; player.preset = {"id":7,"name":"TV Slovo","slug":"tv-slovo","icon":"","skin":"default","play-large":true,"rewind":true,"play":true,"fast-forward":true,"progress":true,"current-time":true,"mute":true,"volume":true,"speed":false,"pip":true,"fullscreen":true,"auto_hide":true,"save_player_position":true,"sticky_scroll":true,"hide_youtube":true,"lazy_load_youtube":true,"hide_logo":true,"border_radius":0,"caption_style":"default","caption_background":"#000000","is_locked":false,"created_by":2,"created_at":"2021-03-05 15:03:16","updated_at":"2021-03-05 19:07:41","deleted_at":"","reset_on_end":false,"email_collection":[""],"action_bar":[""],"captions_enabled":false,"sticky_scroll_position":"","cta":[""],"captions":false,"play_video_viewport":false,"watermark":[""],"on_video_end":"","search":[""],"show_time_elapsed":false}; player.chapters = []; player.overlays = []; player.tracks = []; player.branding = {"logo":"","color":"#b13406","logo_width":150}; player.blockAttributes = {"playsInline":true,"id":106,"src":"https:\/\/youtu.be\/QDncwejZLXo","poster":"https:\/\/sitviry.cz\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Prezentace-1.png","preset":7,"video_id":"QDncwejZLXo","visibility":"public","color":"#00b3ff","mutedPreview":{"enabled":false,"captions":false},"mutedOverlay":{"enabled":false,"src":"","width":200,"focalPoint":{"x":0.5,"y":0.5}},"mutedOverlayType":"text","mutedOverlayText":"Click to play","mutedOverlayImageWidth":200,"chapters":[],"overlays":[],"tracks":[],"title":"04 Valden\u0161t\u00ed sv\u011bdkov\u00e9 Kristovi diaprojekce"}; player.skin = "default"; player.analytics = true; player.automations = true; player.provider = "youtube"; player.video_id = 106; player.provider_video_id = "QDncwejZLXo"; player.youtube = {"noCookie":false,"channelId":"","show_count":false}; {"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"VideoObject","name":"04 Valden\u0161t\u00ed sv\u011bdkov\u00e9 Kristovi diaprojekce","thumbnailUrl":"https:\/\/sitviry.cz\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Prezentace-1.png","uploadDate":"2021-03-23T10:46:10+01:00","contentUrl":"\/\/www.youtube.com\/embed\/QDncwejZLXo?iv_load_policy=3&modestbranding=1&playinline=1&showinfo=0&rel=0&enablejsapi=1"}

Baptistický seminář na portálu Síť víry si klade za cíl posilovat baptistickou identitu a rozšiřovat povědomí o historických kořenech a teologických důrazech baptistického hnutí.Uvádíme sérii přednášek zaměřených na radikální reformaci a dějiny baptistického hnutí pronesených v letech 2011–2014 kazatelem Pavlem Vychopněm. Přednášky vznikly v rámci Nedělní školy pro dospělé na půdě baptistického sboru Petra Chelčického v Lovosicích.

Mgr. Pavel Vychopeň je členem Baptistického sboru Na Topolce. Působil jako kazatel
v baptistických sborech v Praze Na Vinohradech (2. kazatel) a Petra Chelčického v Lovosicích
a v 90. letech byl tajemníkem výkonného výboru Bratrské jednoty baptistů.

Baptistický seminář

Přednášky mají samostatnou rubriku s přehledným zobrazením. Každá přednáška je označena logem Baptistického semináře s číslem a názvem přednášky (viz výše).

O nových přednáškách budou budou pravidelné informace na Facebooku Baptisté – Česká republika
a v týdenních novinkách.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů