Baptistický seminář: Anabaptismus – 15. Život na habánských Bruderhofech

Baptistický seminář

Anabaptismus

15. přednáška

Mgr. Pavel Vychopeň – Anabaptismus – Život na habánských Bruderhofech


audio-and-video-player require JavaScript

Baptistický seminář
Baptistický seminář na portálu Síť víry si klade za cíl posilovat baptistickou identitu a rozšiřovat povědomí o historických kořenech a teologických důrazech baptistického hnutí.Uvádíme sérii přednášek zaměřených na radikální reformaci a dějiny baptistického hnutí pronesených v letech 2011–2014 kazatelem Pavlem Vychopněm. Přednášky vznikly v rámci Nedělní školy pro dospělé na půdě baptistického sboru Petra Chelčického v Lovosicích.

Mgr. Pavel Vychopeň je členem Baptistického sboru Na Topolce. Působil jako kazatel
v baptistických sborech v Praze Na Vinohradech (2. kazatel) a Petra Chelčického v Lovosicích
a v 90. letech byl tajemníkem výkonného výboru Bratrské jednoty baptistů.

Baptistický seminář
Baptistický seminář

Přednášky mají samostatnou rubriku s přehledným zobrazením. Každá přednáška je označena logem Baptistického semináře s číslem a názvem přednášky (viz výše).

O nových přednáškách budou budou pravidelné informace na Facebooku Baptisté – Česká republika
a v týdenních novinkách.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů