Biblický seminář: 18. Text 1. Korintským 7; 17-24

Biblický seminář je studijní badatelskou dílnou s analýzou biblických textů a rozjímáním nad Biblí.

Biblický seminář

1. Korintským

Biblický seminář: 18. Text Korintským 7; 17-24

18. přednáška

Mgr. Pavel Vychopeň – 1. Korintským – Text Korintským 7; 17-24


audio-and-video-player require JavaScript

Biblický seminář na portálu Síť víry si klade za cíl posilovat baptistickou identitu a rozšiřovat povědomí o teologických důrazech baptistického hnutí.Uvádíme první sérii studijních badatelských přednášek zaměřených na výklad knihy 1. Korintským, pronesených v letech 2011–2014 kazatelem Pavlem Vychopněm. Přednášky vznikly v rámci Nedělní školy pro dospělé na půdě baptistického sboru Petra Chelčického v Lovosicích.

Mgr. Pavel Vychopeň je členem Baptistického sboru Na Topolce. Působil jako kazatel
v baptistických sborech v Praze Na Vinohradech (2. kazatel) a Petra Chelčického v Lovosicích
a v 90. letech byl tajemníkem Výkonného výboru Bratrské jednoty baptistů.

Baptistický seminář
Biblický seminář

Přednášky mají samostatnou rubriku s přehledným zobrazením. Každá přednáška je označena logem Biblického semináře s číslem a názvem přednášky (viz výše).

O nových přednáškách budou budou pravidelné informace na Facebooku Baptisté – Síť víry
a v týdenních novinkách.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Síť víry