Budeš mít radost a veselí

Bohoslužby Baptistického sboru Na Topolce v neděli 29. 11. 2020.

Milé sestry a bratři,
zasíláme vám nahrávku včerejší bohoslužby z první adventní neděle s následujícími písněmi:

Při včerejších bohoslužbách o první adventní neděli jsme se opět těšili z hojné účasti. Příští neděli, kdy klesne stupeň v protiepidemickém systému na 3 se budeme moci sejít do 30 osob. Pro tyto dny adventní vás vyprovázíme biblickým oddílem, jenž byl základem včerejšího kázání zaměřeného k adventu:

Píseň světel – na konci zpěvníku bez čísla
133 Připravujte cestu
116 Ozvi se Pane můj
140 Slyš, jaká to libá píseň
2 Amen, Otče, rač to dáti

Neboj se Zachariáši, neboť tvá prosby byla vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým. A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu, jejich Bohu; aby obrátil srdce otců k synůma vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový.
Lukáš 1,13-17

Letošní zvláštní dobu adventu můžeme využít k četbě i novému ztišení před Bohem. Mnoho inspirativního v tomto ohledu lze nalézt na sdílených stránkách s dalšími našimi spřízněnými baptistickými sbory www.sitviry.cz.

S přáním Božího pokoje v adventním čase,
vaši kážící Lydie a Honza