BWA: 6. Cesta k míru je možná

Generální tajemník Světové baptistické aliance (BWA) nás oslovuje s naléhavou výzvou k modlitbám za mír ve východní Evropě a na Ukrajině.

BWA: 6. Cesta k míru je možná

BWA

Připojte se k nám v modlitbě za východní Evropu, protože napětí podél hranic mezi Ruskem a Ukrajinou i nadále eskaluje.

V tomto videu sdílí generální tajemník BWA Elijah Brown mimořádnou zprávu z ulic Kyjeva a vyzývá baptisty na celém světě, aby stáli společně v modlitbách:

Cesta k míru je možná

Jsem zde, v Kijevě, stojím blízko katedrály Sofia, nejstaršího kostela na celé Ukrajině, na místě, kde se věřící shromažďovali k bohoslužbám již před téměř jedním tisícem let.

V posledních několika dnech, kdy jsem zde, se shromáždilo ze tří stran u hranic Ukrajiny více než 130 000 vojáků a byly podniknuty kybernetické útoky.

Právě v těchto pár dnech se národní vedení Baptistické unie Ukrajiny shromáždilo k modlitbám a aby připravili pro všechny své sbory v celé této zemi návod, aby se staly útočištěm pro případ, že zde bude docházet k vysídlení obyvatel.

Povzbuzují každý baptistický sbor, aby se zásobil potravinami, pohonými hmotami a dalšími základními prostředky tak, aby v případě chaosu a zmatku mohly být baptistické sbory majáky ve svých komunitách.

Pokud žijete ve dlouhém stínu války, je nemožné vědět zda nebo kdy přijde něco dalšího.

Napětí je reálné. Mnoho tohoto napětí pochází z roku 2014, kdy se zde rozšířilo hnutí za demokracii a svobodu a které Ukrajinci nazývají revolucí důstojnosti.

Revoluce důstojnosti vedla k okupaci několika oblastí na východní Ukrajině těmi, kteří tomuto úsilí vzdorují.

Pokud minulost je předehrou, pokud okupace těchto oblastí je předzvěstí toho, co má na Ukrajinu přijít, to vše by nás mělo vést k modlitbám s větší horlivostí.

V jedné z těchto okupovaných oblastí byly baptistické sbory prohlášeny, že jsou oficiálně teroristickými organizacemi, stejně jako Baptistická unie Ukrajiny.

Více než 40 baptistických sborů zde bylo donuceno zavřít modlitebny nebo se skrývat. Byly zakázány baptistické zpěvy. Jako extrémistický materiál bylo uvedeno Evangelium Jana.

Jeden z kazatelů z těcho oblastí nám řekl, že pronásledování, kterému dnes čelí, je horší, než cokoli, čemu čelili v dobách komunistického Sovětského svazu.

A nyní, uprostřed těchto problémů v uvedených oblastech, které nazývají šedou zónou, musí baptisté sloužit, investovali více než dva miliony dolarů na pomoc, podporu a rozvoj sborů a za posledních pět let založili baptisté 25 nových sborů.

Napětí je reálné. Můžete ho cítit v tomto mrazivém vzduchu kolem nás.

Ale cesta k míru je stále možná. Cesta k míru je možná, když se díváme na vzor baptistů na Ukrajině, kteří uprostřed problematických okolností slouží s celostným svědectvím evangeliem Ježíše Krista.

Cesta k míru je možná, když myslíme na všechny naše vůdce a miliony jedinců zde v této zemi a po celém tomto regionu, kteří touží po míru a ve svých srdcích, a dosud žijí v pokoji se svými sousedy.

Cesta k míru je možná, když se vy i já budeme modlit s touhou, a chci vás k tomu dnes vyzvat.

Modleme se. Modleme se za baptisty na Ukrajině. Modleme se, aby mír a pokoj naplnil tuto zemi a tento region. A abychom společně šli cestou míru.

Bůh vám žehnej.

Eliah Brown

generální tajemník Světového svazu baptistů (BWA)

-van-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry