BWA: 7. Velikonoční poselství Elijaha Browna 2023

BWA: 7. Velikonoční poselství Elijaha Browna 2023

BWA

Velikonoční poselství Elijaha Browna, generálního tajemníka Světové baptistické aliance

O těchto velikonočních dnech vás zveme, abyste se zastavili a sledovali toto zvláštní velikonoční poselství generálního tajemníka BWA Elijaha Browna. 

Ať už se dnes ocitnete v těžkostech nebo na vrcholu hory, věříme, že vás to povzbudí.

Video velikonočního poselství je zde:

-van-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry