Kázání: Mistr Jan Hus – Jsme divadlem
| |

Kázání: Mistr Jan Hus – Jsme divadlem

Chceme se zastávat těch, kdo jsou divadlem tomuto světu ve svém utrpení, těžkostech a přeci vítězí. Zůstávají Ti věrni. Muži i ženy. A prosíme pokorně o sílu pro co nejpravdivější život potud, pokud nás tu necháváš. Jako Mistr Jan Hus, který projevil víru svým postojem a dotvrdil ji svým skutkem pevného odpírání zlořádům církve a poukazem na ty, kdo měli být příkladem ve víře ostatním, ale nebyli.