Kázání: 48. Pouštěj svůj chléb po vodě, …
| | |

Kázání: 48. Pouštěj svůj chléb po vodě, …

Tam, kde se křečovitě pokoušíme všechno udržet ve vlastních rukách, kde si chceme nad věcmi, lidmi i nad sebou udržet absolutní kontrolu, tam se k nám náš chléb vracet nemůže. Naopak bude podléhat zkáze, zhnije a zplesniví, tak jako mana, kterou si nedůvěřivý lid chtěl při putování pouští nasbírat do zásoby. Bez odevzdání, bez víry v Hospodinova zaslíbení se také naše snažení a usilování bude proměňovat v něco velmi nezdravého a zkaženého. Kázání o našem chlebu.