Střípky z historie: Ochrana náboženských menšin na Volyni 1919
| | |

Střípky z historie: Ochrana náboženských menšin na Volyni 1919

Střípky z historie: Polská ústava ze dne 17. března 1921 obsahovala podrobná ustanovení upravující vztah mezi státem a církvemi nebo konfesními / ideologickými komunitami. Svoboda náboženského vyznání a přesvědčení byla zaručena na individuální úrovni, ale stát si vyhradil právo ovlivňovat církve a náboženská sdružení, aby stanovily normy a kontrolu. 

Ukrajina: 227. „Nemůžeme jen kázat jako před válkou“
| |

Ukrajina: 227. „Nemůžeme jen kázat jako před válkou“

Ukrajina: Mnoho z nově příchozích do ukrajinských sborů prostě hledá jídlo a další zásoby. Jejich přítomnost také ovlivnila povahu a obsah kázání, která jsou „jednodušší, ale zároveň musí být více zaměřena na evangelium pro lidi, kteří se jen snaží pochopit, kdo je Kristus, co dělá. Je to velmi kontextové, protože lidé by rádi našli Krista uprostřed své hrozné situace.