Cesta křesťana z města zkázy na horu Sion, vydání z r. 1900

Původní vydání knihy Jana Bunyana z roku 1900 v překladu Aloise Adlofa, s životopisem J. Bunyana a s výkladem.

Hodnocení: