Co nás odloučí od lásky Kristovy?

lásky

Co nás může odvést od lásky Kristovy?

Kolik jen lidí odešlo z cest víry? V jejich životě byla doba, kdy radostně vyznávali Ježíše jako svého Pána a Boha a slibovali Mu věrnost. Potom se dostavily překážky nejrůznějšího charakteru; do jejich života vstoupily bouře a stan jejich víry strhla vichřice.

Takový stan nebyl dostatečně ukotven ve víře a lásce. Všechno kolem nás, na co se jen podíváme, podléhá změnám. Láska změnám nepodléhá. Láska může být jenom zrazena. Boží láska nás drží, ale také my se musíme držet jí. Když jsme ukotveni v Kristu, co nás od Něho odloučí? Nemoc, neúspěch v podnikání, v osobním životě, nějaké zklamání – co nás může odvést od Kristovy lásky? (Římanům 8,36-39).

Ale stává se, že naši kamarádi, přátelé nás strhnou, místo abychom je my strhli a přitáhli ke Kristu. Jsou lidé i věci, které křesťanem nejednou cloumají. Když je náš dům postaven na skále, nepřítel nemá šanci ho strhnout, ať se o to jakkoli pokouší. Satan se jen tak snadno nevzdává; znovu se vrací. Musíme si na něj dát velký pozor, aby nás neodvedl sladkými řečmi nebo lákavými nabídkami.

Satan si dovolil i na Pána Ježíše, který přišel na Zem, aby lidstvo vytrhl ze zajetí. Satan do posledního okamžiku vyvíjel úsilí, aby zmařil Boží plán s člověkem, aby překazil Boží spasení, chystané v Pánu Ježíši, ale nepodařilo se mu to. Ježíš je vítězem i nad naším největším a nejnebezpečnějším nepřítelem – satanem.

Vlastimil Pospíšil