Dívkám

Mnoho dívek si stěžuje, že od nich kluci odcházejí proto, že jim odmítly dát sex. Z jiných se kvůli tomu zase staly sexuální hračky, jenom proto, aby si udržely svého kluka, muže, partnera..

Dovolte mi, abych byl velmi otevřený.

Sex nemusí být důvodem, proč tito kluci od nich odcházejí!

Pokud odstraníme ze vztahu sex, zjistíme, že většina z nich nemá svému muži co nabídnout.

A tak dívky, přemýšlejte, co kromě sexu, můžete svému muži dát.

Pomůžete mu fyzicky prací, praktickou pomocí? Podpoříte ho finančně? Nebo jen očekáváte, že vás bude zahrnovat pozorností a dárky?

A co duševně? Jste mu oporou? Jste mu pomocí? Nasloucháte mu? Obdivujete ho? Chválíte ho? Chybíte mu?

Podporujete ho duchovně? Povzbuzujete ho? Modlíte se s ním?

Snažte se být ženou, kterou nebude chtít muž nikdy ztratit. 

              Štěpán Křivánek