Etika: 24. Válka bílých evangelikálů proti pravdě

Běda vám, pokrytci, kteří jedno kážete, ale jiné praktikujete! Zanedbali jste důležitější věci zákona – spravedlnost, milosrdenství a věrnost. Kdo má uši k slyšení, ať slyší!

Analýza Baptist News Global – Joel Bowman Sr.

Etika: 24. Válka bílých evangelikálů proti pravdě

Etika

Válka bílých evangelikálů proti pravdě

“Co je pravda?” byla cynická odpověď Pontia Piláta Ježíši, když předsedal jeho soudu a nařídil jeho popravu. Na Pilátovu řečnickou otázku Ježíš pokračoval slovy: „Říkáš, že jsem král. Ve skutečnosti důvodem, proč jsem se narodil a přišel na svět, je svědčit o pravdě. Všichni na straně pravdy mě poslouchají.”

V kontextu je Pilátova otázka o pravdě docela objevná. Odhaluje, že věřil, že pravda o Ježíšově identitě je relativní.

Zatímco Pilát neshledal na Ježíši žádnou vinu, dav požadující jeho ukřižování ho považoval za vinného z rouhání za to, že se prohlašoval za židovského krále. Pilát pod tlakem ustoupil a veřejně si umyl ruce, aby ospravedlnil své rozhodnutí nechat Ježíše ukřižovat a aby symbolizoval své přesvědčení, že za Ježíšovu smrt není v konečném důsledku zodpovědný. Pilát byl však vinen a Ježíšova krev bude navždy na jeho rukou.

“Co je pravda?” je v současné době otázka, kterou pokládá mnoho bílých evangelikálů v Americe. Tuto otázku nevznášejí ani tak svými slovy, ale svými činy ve veřejném prostoru. Ano, činy bílých evangelikálů mluví hlasitěji než jejich slova.

“Činy bílých evangelikálů mluví hlasitěji než jejich slova.”

To je velmi ironické, vzhledem k tomu, že bílí evangelikálové mají konzistentní prohlášení, že jsou na straně pravdy. Od té doby, co se bílí evangelikálové v drtivé většině zařadili za bývalého prezidenta Donalda Trumpa, se zapojili do totální války proti pravdě – stejné pravdě, kterou zbožně hájí.

Velká část mé duchovní formace se odehrávala v převážně bílých evangelikálních prostorech, takže nemluvím jako „outsider“. Na vysoké škole koncem 80. a začátkem 90. let jsem se učil apologetiku a o zlu morálního relativismu. „Absolutní pravda“ byla prezentována jako sine qua non „křesťanského vidění světa“, „(podmínka) bez které nelze“.

Připadalo mi zvláštní, jak v myslích mnohých bylo to, co bylo považováno za křesťanský světonázor, dokonale v souladu s konzervativními republikánskými politickými postoji. Od vzestupu trumpismu je to, co bylo dříve známo částečně, nyní známo plně. Bílý evangelikalismus je především společensko-politické hnutí, nikoli náboženské.

Nejvyšší prioritou hnutí bílého evangelikalismu je usilování o politickou moc, nikoli o biblickou pravdu. Pokud by biblická pravda byla skutečně prioritou, Trump by nikdy nebyl zvolen prezidentem.

Bílá evangelikální válka proti pravdě se v současnosti projevuje šesti zlověstnými způsoby:

1. Popírání COVIDu-19

V době psaní tohoto článku zemřelo v Americe na COVID-19 více než 760 000 lidí.

Afroameričané a další lidé jiné barvy pleti jím byli neúměrně zasaženi. Několik členů mé širší rodiny bylo vážně nemocných na COVID-19, jeden z nich zemřel na následky viru. Přesto existuje mnoho bílých evangelikálů, kteří věří, že pandemie je „přehnaná“. Někteří to bezcitně nazývali „plándemií“ vytvořenou „levicí“, aby získala politickou výhodu.

Na neočkovaných záleží!! Lidé přijíždějí na protest proti očkování proti COVID-19 a zdravotním opatřením před občanským kampusem Ottawské nemocnice v Ottawě v pondělí 13. září 2021. (Justin Tang/The Canadian Press přes AP)

Dále bez důkazů tvrdí, že nemocnice a „mainstreamová média“ přetvářejí čísla, manipulují s daty nakažených a hospitalizovaných. „ Mainstreamovými médii“ tito bílí evangelikálové v podstatě označují  všechna ostatní média kromě těch, jako jsou Fox News, One America News Network, Newsmax a Breitbart, která rozšiřují extrémně pravicovou propagandu a potrhlé konspirace. Od zařátku pandemie tyto sítě šířily Trumpovy falešné a nebezpečné myšlenky o koronaviru. Mnoho bílých evangelikálů sežralo tyto „falešné zprávy“ i s navijákem a pokračují v tom i nadále.

Ale tím to nekončí. Bílí evangelikální vůdci a sbory patří mezi nejplodnější šiřitele nákazy COVIDu-19 a šíří dezinformace v naší zemi.

Ukázkovým příkladem toho je pastor Greg Locke ze sboru Global Vision Bible Church, který se nachází ve Středním Tennessee. 

V minulosti Locke svým členům řekl, že pokud přijdou na bohoslužbu v rouškách, budou odmítnuti. Locke také v rozhovoru řekl: „Věřím, že COVID je kmen chřipky, o kterém by nebylo nikdy slyšet, kdyby nebyl volební rok.” Od té doby mu byl zakázán přístup na Twitter kvůli šíření dezinformací.

Kazatel John MacArthur ze sboru Grace Community Church v Los Angeles řekl z kazatelny: “Neexistuje žádná pandemie.” MacArthur také umožnil shromáždit se tisícům členů sboru bez roušek navzdory protipandemickým nařízením, i když někteří poté onemocněli.

Postoje Locka a MacArthura jsou tak ironické, i proto se oba identifikují jako „pro-life“ (pro život). Epidemiologové se shodují: Když lidé nosí roušky, chrání své bližní před potenciálním šířením viru. Navzdory činům těchto kazatelů, Ježíš mluvil o lásce k bližnímu.

2. Popíračství vakcín

Existují jasné vědecké důkazy, že současné vakcíny proti COVIDu-19 jsou vysoce účinné. Mnoho bílých evangelikálů však bezpečnost a účinnost vakcín popírá. Vidí víru a vědu související s těmito vakcínami jako vzájemně se vylučující.

Bílí evangelikálové byli jedním z nejvíce váhavých segmentů populace Spojených států amerických od doby, kdy byly vakcíny poprvé dostupné. Ve skutečnosti jsou mezi náboženskými skupinami bílí evangelikálové nejvzdorovitější vůči očkování. Kaiser Family Foundation provádí důkladnou průběžnou studii. V červnu 2021 zjistilo, že asi 14% dospělých Američanů tvrdí, že se za žádných okolností nenechají očkovat, zatímco mezi bílými evangelikály je to 22%.

Někteří bílí evangelikální vůdci řekli podivné věci týkající se vakcín COVID-19. Jednou Locke řekl, že vakcíny jsou ve skutečnosti „cukrová voda“. Aby využili obavy lidí, jiní vůdci nepravdivě tvrdili, že vakcíny obsahují fetální tkáň nebo mikročipy nebo jsou nějak spojeny se „znamením šelmy“, zmiňovaným v knize Zjevení.

“Zaměřovat se na své “osobní svobody” na úkor bližního je sobecké.”

Jiní bílí evangelikální vůdci svým stoupencům říkali, že nepotřebují žádnou vakcínu. Potřebují prostě věřit, že je Bůh ochrání před onemocněním COVID-19. Použijeme-li tuto logiku, mnoho z těchto stejných jedinců prostě potřebuje mít víru, že je Bůh ochrání, a vzdát se všech svých osobních zbraní. Upozorňuji, že obhajuji základní právo člověka nosit zbraň. Jen ilustruji nekonzistentnost argumentace těchto vůdců.

Existuje sice několik prominentních bílých evangelikálních vůdců, kteří povzbuzují své následovníky, aby se nechali očkovat, ale ti jsou ojedinělí. Dokonce i mezi těmi, kteří povzbuzují ostatní, aby zvážili očkování, se někteří pouštějí do dvojakých rétorických vyjádření a říkají: „Ale máte svou svobodu. Je to vaše volba.” To je poněkud trumpovský přístup. Zaměřovat se na svou „osobní svobodu“ na úkor bližního je sobecké. Nehledí na zájem druhých, jak k tomu vybízel své čtenáře apoštol Pavel ve Filipským 2:4.

Natalie Jacksonová, ředitelka výzkumu Public Religion Research Institute, řekla: „Síla odporu bělošských evangelikálů vůči očkování dosáhla bodu, kdy někteří bílí evangelikální vůdci, kteří by jinak naléhali na očkování, váhají tak učinit kvůli politickému klimatu..“

Jednoduše řečeno, než aby stáli na pravdě ohledně očkování proti COVID-19, tito bílí evangelikální vůdci obvykle politickému tlaku ustoupí. To zní děsivě, podobně jako Pilát, který zaujal vůči Ježíšovi, než povolil jeho ukřižování.

3. Popírání změny klimatu

V otázce klimatických změn panuje ve vědecké komunitě všeobecná shoda. Dále lidé různých náboženských vyznání souhlasí, že se naše planeta otepluje a že my lidé za to musíme převzít odpovědnost.

To znamená, že bílí evangelikálové patří k nejskeptičtějším, pokud jde o klimatickou vědu. Podle průzkumu Pew Research Center z května 2020 zatímco 62 % nábožensky nezapojených dospělých Američanů souhlasí s tím, že se Země otepluje především kvůli lidské činnosti, oproti tomu s tím souhlasí pouze 24 % bílých evangelikálních protestantů.

Vzhledem k těmto číslům je snadné vidět, jak jsou myšlenky mnoha bílých evangelikálních vůdců a popíračů změny klimatu v Republikánské straně nápadně podobné. Mnoho konzervativních republikánů a bílých evangelikálů okamžitě odmítá jakékoli řeči o environmentalismu a změně klimatu jako součást „levicové agendy“.

Exprezident USA Donald Trump oznámil své rozhodnutí, aby Spojené státy odstoupily od pařížské klimatické dohody v Růžové zahradě v Bílém domě 1. června 2017 ve Washingtonu, DC. (Foto: Win McNamee/Getty Images)

Trump popsal změnu klimatu jako „podvod“ a byl nazván „nejhorším prezidentem pro životní prostředí v historii“. Během čtyř let Trumpovy administrativy byly hlavní klimatické politické otázky odsunuty. Navíc podle analýzy New York Times bylo oficiálně zrušeno, odstraněno nebo jinak zrušeno téměř 100 pravidel upravujících čistý vzduch, vodu, ochranu volně žijící zvířat a zacházení s toxickými chemikáliemi. 

To nevedlo k žádnému masivnímu pobouření mezi bílými evangelikály. Zjevně neviděli žádnou nedůslednost pod praporem „pro-life“, zatímco podporovali toho, jehož politika byla převážně pro-smrt, zvláště pro ty, které Ježíš nazval „nejmenšími z nich“.

Existuje také část bílé evangelikální populace, která věří v globální oteplování. Pro většinu však není naléhavé s tím něco dělat. Někteří věří, že Boží pokyn lidem v knize Genesis, aby převzali nadvládu nad zemí a vším, co je v ní, znamená neomezenou moc a kontrolu.

Ale Žalm 24:1 jasně říká, že „země a všechno, co je na ní“, patří Hospodinu. S ohledem na tuto biblickou pravdu bychom ti z nás, kteří obývají zemi, měli být jejími dobrými správci. Proto by bílí evangelikálové, kteří vyznávají hluboký pohled na Bibli a víru v posvátnost života, měli být v popředí řešení tohoto kritického problému.

4. Popírání spravedlivých volebních výsledků

Během své první prezidentské kampaně v roce 2016 učinil Trump četná tvrzení o „volebním podvodu“, ke kterému dochází ve Spojených státech. V roce 2017, po svém zvolení, vytvořil prezidentskou poradní komisi pro integritu voleb prostřednictvím nařízení prezidenta. 

Tato komise byla vytvořena, aby prozkoumala „problém“, který neexistoval. Studie za studií prokázaly, že ve Spojených státech nedochází k žádným rozšířeným volebním podvodům. Do června 2018 byla tato komise rozpuštěna, aniž by předložila jediný důkaz, který by potvrzoval Trumpova chybná tvrzení.

Jako rozmazlené dítě, které trvá na svém, dlouho předtím, než byly ve volbách v roce 2020 odevzdány jakékoli hlasy, zasadil Trump mnoho semen pochybností o nadcházejících volebních výsledcích. Říkal věci jako: “Jediný způsob, jak prohrajeme, je, když to bude zmanipulované.” Poté, co Trump prohrál ve svobodných a spravedlivých volbách, nikdy porážku nepřipustil a lživě tvrdil, že volby byly ukradeny.

Daniel A. Cox ve svém článku nazvaném „Rise of Conspiracies Reveals an Evangelical Divide in the GOP“ (Růst konspiračních odhalení rozděluje GOP) diskutuje o tom, o kolik více je bílých evangelikálních republikánů než ostatních republikánů, kteří věří konspiračním teoriím, jako je spiknutí QAnon. 

Cox řekl: „Tvrzení, že prezidentské volby v roce 2020 byly plné volebních podvodů – tvrzení, které Trump neustále opakoval bez důkazů – je běžné mezi bílými evangelikálními křesťanskými republikány. Mezi ostatními republikány je ale méně rozšířeno. Sedmdesát čtyři procent bílých evangelikálních republikánů říká, že tvrzení, že ve volbách v roce 2020 došlo k rozsáhlým podvodům, je buď pravděpodobné, nebo zcela přesné.

“75 % bílých evangelikálních republikánů tvrdí, že prezident Joe Biden nebyl legitimně zvolen.”

Cox dále uvádí, že 75 % bílých evangelikálních republikánů tvrdí, že prezident Joe Biden nebyl legitimně zvolen. Podle některých odhadů tvoří bílí evangelikálové asi třetinu stálých republikánských voličů. Zvažte, jaký sžíravý dopad by taková falešná přesvědčení mohla mít na Republikánskou stranu, Bidenovu administrativu a demokracii jako celek.

Krátce po volbách v roce 2020 se řada států začala nést na vlně Trumpovy velké lži, že volby byly ukradeny, a schválily zákony na potlačení svobody voličů. Podle Brennan Center for Justice mezi 1. lednem a 14. červencem 2021 nejméně 18 států přijalo 30 zákonů, které omezují přístup k hlasování. Tyto zákony neúměrně zasahují barevné lidi, kteří mají tendenci volit demokratické kandidáty. Termín „volební integrita“ je prostě pseudonym pro utlačování voličů.

5. Popírání povstání u Kapitolu 

V mém životě jsou dvě události, během kterých můžu přesně říct, kde jsem byl. Prvním je teroristický útok z 11. září 2001. Druhým je povstání v Kapitolu USA 6. ledna 2021. Viděl jsem, jak se události toho osudného lednového dne odehrávají v reálném čase, když jsem sledoval zprávy ve svém doma při zotavování z COVIDu-19.

Drtivá většina bělošských příznivců Trumpa zaútočila na Kapitol a cestou zuřivě útočila na policii. Trump jasně podnítil toto povstání, když říkal velkou lež na „Stop the Steal Rally“. Svou ďábelskou dezinformační kampaň však zahájil dlouho před volbami. Výsledkem bylo napadení a znesvěcení Kapitolu, pět úmrtí, 140 zranění donucovacích orgánů a desítky traumatizovaných úředníků. Nejpozoruhodnější je, že to byla pravděpodobně největší hrozba pro naši demokracii od 11. září nebo občanské války.

Snímek obrazovky se scénou z nepokojů v Kapitolu USA 6. ledna 2021.

Ale co mě na tomto neúspěšném pokusu o zvrácení demokratických voleb rozčilovalo nejvíce, byl silný vliv bílých evangelikálních a křesťanských nacionalistických prvků v davu. Nikdy nezapomenu na transparenty Trump a „Jesus Saves“, které byly společně vztyčeny s americkými, křesťanskými a konfederačními bojovými vlajkami.

Někteří z těchto bílých evangelikálních křesťanských nacionalistických teroristů skandovali „Pověsit Mike Pence!“ protože bývalý viceprezident by nebránil certifikaci volebních hlasů. Ve svém zvráceném způsobu myšlení se považovali za „ vlastence “ a ne za pomýlené, násilnické členy Trumpova kultu, kterými ve skutečnosti jsou. 

Viděl jsem živě v televizi, jak někteří nelegálně vstoupili do senátu, a když hrdě stáli na stupínku, pronášeli modlitbu a vzývali Ježíšovo jméno.

Po tom všem velká část bílého evangelikálního voličstva popírá to, co jsme všichni viděli na vlastní oči. Byli to očividně Trumpovi loajální voliči, kdo se zapojil do této pobuřující záležitosti. Ne „Deep State“, ani Black Lives Matter, ani Antifa, ani FBI. Nebyla to žádná „operace pod falešnou vlajkou“.

Tohle byla skutečná věc: teroristický útok inspirovaný a podněcovaný úřadujícím prezidentem těchto Spojených států. Přesto velké procento bílých evangelikálů tuto skutečnost buď bagatelizuje, nebo chce, abychom zapomněli, že se to vůbec stalo. A to jsou lidé, kteří mají být obránci pravdy? Myslím, že ne.

6. Popírání systémového rasismu 

Na vrcholu pandemie jsem dostal textovou zprávu od bílého evangelikálního kazatele, který byl mým dlouholetým přítelem. Po léta jsme se účastnili společných bohoslužeb a „lámání chleba“, jak tomu v církevních kruzích říkáme.

Ve světle protestů proti rasové spravedlnosti v roce 2020 vyjádřil obavy o mě a přání sejít se, aby mi mohl poskytnout podporu. Přirozeně jsem souhlasil. Potkali jsme se v pracovně mého kazatele. Začal tím, že vyjádřil své přesvědčení, že policista, který zavraždil George Floyda, si zaslouží být popraven. Jako mnoho Američanů se zdál být skutečně zděšen tím, co viděl na vlastní oči. Soustředil se však na do očí bijící nespravedlnost této jedinečné události.

S ohledem na krátkozraké zaměření mého přítele jsem mu začal vysvětlovat historické skutečnosti systémového rasismu projevujícího se v policejní práci po celé zemi. Řekl jsem mu, že Floydova vražda nebyla jen o jednom „špatném jablku“ na policejním oddělení, ale o jednom z nesčetných příkladů toho, jak se v Americe hlídají černí lidé. 

Uvedl jsem další příklady systémového rasismu, jako je redlining, stejně jako rasové rozdíly v trestech a v příjmech domácností. Přitom se na sedadle začal vrtět, na tváři se mu objevil výraz nepohodlí. Vyjmenoval jsem několik autorů a zdrojů, které jsem osobně považoval za užitečné na téma systémového rasismu. Najednou začal být méně ochotný naslouchat a snažil oponovat tomu, co jsem se pokoušel sdílet. Rozhovor jsme náhle ukončili.

„Později jsem svému příteli napsal textovou zprávu, zda by byl ochoten přečíst si některé práce Jemara Tisbyho. Důrazně odmítl, čímž dal najevo svůj obdiv k práci Voddieho Bauchama.

Později jsem svému příteli napsal SMS, zda by byl ochoten číst některé práce Jemara Tisbyho. Důrazně odmítl, čímž dal najevo svůj obdiv k práci Voddieho Bauchama. Je zajímavé, že na Bauchama odkazuje mnoho bílých evangelikálů a fundamentalistů jako na toho černého autora, pokud chtějí vyvrátit platnost teorii kritické rasy a / nebo samotnou existenci systémového rasismu v USA. Tito lidé předvídatelně nesprávně označili autory, jako je Tisby, „teoretiky kritické rasy“ nebo „kulturními marxisty“.

Domnívám se, že většina z těchto jedinců ani neví, co to vlastně je teorie kritické rasy nebo marxismus, ani nečetli primární zdroje související s oběma. Jediné, co vědí, je, že tyto termíny mohou být použity jako zbraně hromadného ničení, jejichž účelem je ukončit jakoukoli podstatnou konverzaci o rase nebo rasismu.

Interakce s mým přítelem byly tak hluboce znepokojující a traumatizující, že přikládal větší váhu názorům autora, s nímž se setkal jen krátce, než těch mých, jemuž léta říká „přítel“.

Moje zkušenost bohužel není neobvyklá mezi Afroameričany, kteří se pokusili zapojit bílé evangelikály do problematiky systémového rasismu. Hyper-individualistická teologie a kulturní arogance mnoha bílých evangelikálů jim velmi ztěžuje nahlédnout za omezený rozsah osobního hříchu. V zájmu svého duševního zdraví budu zapojovat pouze jedince, kteří jsou skutečně připraveni naslouchat a učit se.

Stejně jako Pilát, bílí evangelikálové říkají, že Ježíš je král. Mnohem víc jich říká, že je Král králů a Pán pánů. Tomu věřím každým coulem své bytosti. Také věřím, že Ježíš na základě toho, co řekl Pilátovi, přišel svědčit pravdě. Řekl také: “Všichni na straně pravdy mě poslouchají.”

Je mi jasné, a modlím se, aby bylo jasné i všem, kdo to čtou, že mnoho bílých evangelikálů nestojí na straně pravdy. Je zřejmé, že vzhledem ke kritickým otázkám, které se zde řeší, neposlouchají Ježíše. Sledují jen Fox, OAN, Newsmax, Breitbart a především Donalda Trumpa. Děsivé, opravdu!

Vyzývám bílé evangelikály, aby chodili v pravdě, nikoli ve lži, jako v případě Trumpa. Vyzývám také bílé evangelikály, aby činili pokání ze svého hrubého politického a kulturního modlářství – z jejich odporného špinavého vztahu a lásky k moci.

Běda vám, pokrytci, kteří jedno kážete, ale jiné praktikujete! Zanedbali jste důležitější věci zákona – spravedlnost, milosrdenství a věrnost. Kdo má uši k slyšení, ať slyší!

Joel Bowman Sr.

Baptist News Global

Joel Bowman Sr.

Joel A. Bowman Sr.  je rodák z Detroitu a slouží jako zakladatel a hlavní kazatel baptistického sboru Temple of Faith v Louisville, Kentucky. Má také praxi jako licencovaný klinický sociální pracovník s téměř 30 lety zkušeností v oboru oblasti duševního zdraví. Jeho komentáře a básně byly otištěny v mnoha publikacích. Joel a jeho manželka Nannette mají tři děti, Kaylu, Katie a Joela Jr. Sledujte ho na Twitteru @JoelABowmanSr.

-van-

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů