1

IBTS: 8. Přijímáme přihlášky na rok 2024!

IBTS: 7. Stále přijímáme přihlášky na rok 2024!

IBTS

👋 Přijímáme přihlášky na rok 2024!

Těšíme se na nové studenty pro nadcházející akademický rok, který začíná v lednu 2024.

Tento rok je výjimečný, protože IBTS chce oslavit 75 plodných let vysoce kvalitního vzdělávání a odborné přípravy pro studenty po celém světě.

Doktorandský výzkumný program IBTS se zaměřuje na hlavní oblasti identity (anabaptistické a baptistické dějiny a teologie), misie a praxe (praktická teologie a kvalitativní výzkum).

Více informací naleznete na níže uvedeném odkazu 👇.

https://www.ibts.eu/research-community/our-phd-programme

Náš doktorandský program

Proč výzkum?

Provádět výzkum v teologii znamená usilovat o lepší pochopení Boha a Božích cest ve světě, abychom se mohli plněji podílet na lásce a službě druhým. Výzkum odolává tlaku na neustálý aktivismus; vytváří prostor pro hluboké zamyšlení nad věcmi, na kterých v církvi a ve společnosti nejvíce záleží. Výzkum usnadňuje smysluplnou konverzaci mezi lidmi různých kultur a světonázorů. Výzkum jako takový může být transformativní, může umožnit smíření a smírné vztahy.

Proč dělat doktorandský výzkum na IBTS?

Akademická excelence

Díky našemu závazku k akademické excelenci a spolupráci s Fakultou religionistiky a teologie na Vrije Universiteit (VU-FRT) jsou naše doktoráty respektovány po celém světě.

IBTS má na VU-FRT katedru křesťanské sociální etiky s profesorem Davidem Gushee. Podporuje také McClendonovu katedru. Tato zapojení poskytují jedinečnou příležitost těm, kteří chtějí provádět výzkum v oblasti baptistické teologie a křesťanské etiky.

Vysoce kvalitní podpora

Náš doktorandský program je všeobecně uznáván jako dobře strukturovaný přístup, který nabízí vysoce kvalitní podporu po celou dobu doktorandského studia.

Postgraduální certifikát pro výzkum poskytuje silný začátek doktorandské cesty, který položí solidní základy v oblasti metodologie a celkové podoby výzkumného projektu.

Baptistický a anabaptistický přístup

Zaměřujeme se na baptistický a anabaptistický způsob teologie. V jádru to znamená, že teologické zkoumání je založeno na společenství víry, včetně jeho přesvědčení, praxe a historických tradic.

Mezinárodní společenství

Hodnota být součástí mezinárodní skupiny, která se společně účastní výzkumného kolokvia, online přednášek a čtenářských skupin. Studenti výzkumu zjišťují, že to stimuluje kreativitu, poskytuje významnou vzájemnou podporu a často vede k dlouhodobému společenství a spolupráci.

Studium teologie v mezinárodním a mezikulturním prostředí poskytuje jedinečnou příležitost k učení, která významně zvyšuje kvalitu výzkumu a osobní zkušenost všech zúčastněných.

Příležitosti k prezentaci a publikování výzkumu

Každoroční výzkumné kolokvium a konference jsou klíčovou příležitostí pro prezentaci výzkumu v akademicky přísném, ale podporujícím prostředí.

Studenti jsou v průběhu doktorandského studia aktivně povzbuzováni k publikování článků a možnosti publikování se nabízejí prostřednictvím časopisu IBTS, The Journal of European Baptist Studies.

Ve své zemi

Výzkumní studenti zůstávají ve svém vlastním kontextu služby, což jim umožňuje pokračovat ve službě a zakotvit svůj výzkum v místním prostředí. Účastní se každoročního výzkumného kolokvia a výzkumných konferencí a mají také online supervizi a podporu. V tomto smyslu se program řídí “split-site” nebo hybridním způsobem realizace.

Podpora dlouhodobého akademického rozvoje

Doktorandský program je začleněn do výzkumné komunity IBTS s cílem povzbudit a podpořit výzkumné pracovníky v postdoktorském studiu a v dlouhodobější akademické kariéře.

Vynikající zdroje

Výzkumní pracovníci mají přístup k vynikajícím knihovním zařízením včetně Digitální teologické knihovny a Knihovny Johna Smytha. Budou mít odbornou podporu knihovníka IBTS.

Mezinárodní baptistický teologický seminář

-van-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry