1

Jako letní sníh – natáčení z pohledu komparzistky

Jako letní sníh

Jako letní sníh

natáčení z pohledu komparzistky

Požádali jsme jednu z komparzistů – paní Ilonu Kovářovou, o malý dálkový rozhovor:

Jsem naprosto dojata po shlédnutí takto nádherného velkolepého filmu a i nadále se budu opakovati s nesmírnou vděčností Ivance Hlavsové za možnost býti součástí tohoto filmu.

Byl to pro nás nepopsatelný pocit a naprosto úžasná zkušenost být součástí děje, se všemi úžasnými lidmi, kteří tvořili tento film od maskérek, kostymérů, kameramanů, herců a kostýmovaných lidiček komparsu, ale hlavně skvělého pana režiséra Lubomíra Hlavsy s jeho manželkou a producentkou Ivankou.

Sledovat natáčení scén a už vůbec mít tu čest přímo v Barandovském historickém městečku. Moc se jim to podařilo, až jsem na konci filmu málem brečela…

Jelikož jsme již několik let členy dvou historických spolků SHT Mariane a Spolku historických tanců Hradec Králové a známe ten úžasný pocit, kdy na sebe navléknete historický kostým jakékoliv doby a v okamžiku se přenesete do dob dávno minulých, či tančíte tance té dané doby, kterou představujete. Jako andělské zvony pro Vás zní potlesk diváků nejen za taneční, ale i za divadelní ztvárnění historických postav přímo v prostorách zámků, o takovéto filmové zkušenosti se nám nikdy ani ve snu nezdálo.

Ač v celé dávné historii muselo být kruté žít, že si to nikdo z naší doby ani nedovede představit, jak co se týče nemocí, lékařství, hygieny která prostě neexistovala. Život, hlad, smrt, krutá mučení a zabíjení byli lidstvu denním chlebem, že člověk se zastaví nad myšlenkou, jak lidstvo mohlo vůbec přežít. Ano poznala jsem i jiný pohled na svět, než je tento náš současný, při loňské výpravě do země třetího světa, kde se čas zastavil, ale lidé mají k sobě blíže. Hodně mi to změnilo myšlení, co málo stačí ke šťastnému žití. Že opravdové bohatství není v hromadění a honění se za majetkem, ale v tom co má každý z nás v sobě a co ze sebe dokáže dát ostatním.

Jak citoval J.A.Komenský, jen světlo dokáže zastavit tmu. Vedu k úctě všechny své děti, i ty přijaté jelikož jsem pěstounkou a rovněž i zakladatelkou neziskové organizace na podporu náhradní rodinné péče Okno do srdce z.s., sami pomáháme jak jen to lze v rámci možností, ať už obdarováváním květinami různé domovy seniorů v tomto nepříjemném Covidovém roce, aby jim všem bylo veseleji, uskutečňováním různých věcných sbírek jak pro lidi bez domova a Dětské domovy a Centra, která bohužel lásku a náruč rodiny dítěti dát nemohou. Budeme doufati, že navzdory této špatné době různých omezení a odkladů, se nám podaří v budoucnu ještě jednomu dítku otevřenou náruč naší rodiny poskytnout.

Hlubokou úctu k manželům Hlavsovým a nádherně umělecky procítěnému hereckému podání pana Aloise Švehlika… .

Kovářová Ilona

Zdroj: https://nakralicketvrzi.webnode.cz/l/jako-letni-snih-nataceni-z-pohlednu-komparzistky/