Jan Schlögl: Školská kronika – Svatá Helena, 1934

V Baptistické knihovně si můžete stáhnout další unikátní rukopis. Je jím Školská kronika z roku 1934, též zvaná Schlöglova kronika, která je významným zdrojem historických informací o české obci Svatá Helena v Banátu v dnešním Rumunsku. Z této Školské kroniky vychází a cituje ji většina etnografických a historických badatelů, kteří se ve svých pracích zabývají různými aspekty této české vesnice.

Školská kronika se zachovala v rukopisu a v jeho kopiích, originál je uložen v Bratislavě, kopie rukopisu je uschována u bratra kazatele Peka na Svaté Heleně.

Jan SCHLÖGL

*1. 5. 1871 – †9. 1. 1949 

   Jan Schlögl se narodil 1. května 1871 v obci Svatá Helena, Sedmihradsko, Uhersko. Zemřel 9. ledna 1949. Byl pohřben Praze – Střešovicích.

   Působil jako učitel na Svaté Heleně, stejně jako jeho otec.

   Jan si vzal za manželku ženu jménem Anna Váňová, jejíž rodiče se jmenovali Antonín Váně a Anna Stránská, 14. května 1901 v obci Boicza, Sedmihradsko, Uhersko. Anna se narodila 9. února 1874 v obci Velká Řetová č.p. 102. Zemřela 30. května 1947. Byla pohřbena v obci Praha-Střešovice.

      Jeho otec Jindřich Schlögl se narodil 2. září 1841 v obci Velká Řetová č.p. 48. Zemřel 15. prosince 1897 v obci Svatá Helena, Sedmihradsko, Uhersko. Jindřich si vzal za manželku ženu jménem Barbora Fialová v roce 1868. Barbora se narodila 20. července 1834 v obci Svatá Helena, Sedmihradsko, Uhersko. Byla pohřbena v obci Svatá Helena, Sedmihradsko, Uhersko. Měli spolu čtyři děti, kromě Jindřicha ještě Františka, Jana a Adolfa. Na Svaté Heleně byl prvním učitelem, působil zde 40 let a byl zde také pohřben.

Za zápisků Jindřicha Schlögla staršího vycházel jeho syn Jan při psaní „Školské kroniky“  Svaté Heleny nazývané „Schlöglova kronika“.

Jan Schlögl: Školská kronika - Svatá Helena, 1934
Jan Schlögl – Školská kronika, 1934
Knihu Školská kronika si můžete stáhnout zde:

Jan Schlögl: Školská kronika, 1934 stáhnout

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů