Josef Novotný: Obhajoba baptistů v časopisu Přítomnost 1927

V roce 1927 vyšel v časopisu Přítomnost článek p. E. Mušky Sektářství u nás. Autor velmi se nevybíravými slovy vyjakdřuje k novým neevangelickým církvím v Československu. Nazývá je sektami a hanlivě o nich píše. Píše o baptistech, metodistech, adventistech a dalších nových církvích v Československu.

Jediný, kdo se vůči článku písemně ohradil, byl bratr Josef Novotný. Jeho obrana baptismu je precizní, odborná a přitom kultivovaná a slušná. Při jejím čtení si uvědomujeme, proč byl bratr Josef Novotný respektovaný a vážený i mimo baptistické sbory.

Josef Novotný: Obhajoba baptistů

Josef Novotný: Obhajoba baptistů

Zde si můžete stáhnout celé číslo časopisu Přítomnost, ve které je článek Josefa Novotného:

              Štěpán Křivánek

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sbor