Knihy: Jindřich Novotný st. – 1873 – počátky služby 9.

Počátky kazatelské a misijní činnosti Jindřicha Novotného st. mají kořeny ve Svobodné reformované církvi české na podzim roku 1873, kdy se vrátil ze studijního pobytu v misijní instituci St. Chrischona v Basileji (1870–73). Kazatel Svobodné reformované církve popisuje ze svého pohledu ve své knize peripetie počátků služby Jindřicha Novotného st. i události a možné důvody jeho odchodu k baptistické misijní práci.

Další čtení na pokračování knihy Nástin dějin svobodných církví křesťanských zvláště pak Svobodné reformované církve české od Aloise Adlofa z roku 1905.

Knihy: Jindřich Novotný st. - 1873 - počátky služby 9.

Knihy

Jindřich Novotný st. – 1873 – počátky služby 9.

Pokračování příště

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů