Laboratoř a Bible: 1. Nafoukni balónek

Laboratoř a Bible: 1. Nafoukni balónek

Milí rodiče a vyučující v Nedělní škole, vítáme vás v naší vědecké laboratoři, kde budeme moci s dětmi nižšího i vyššího školního roku provádět zajímavé fyzikální i chemické pokusy, které je překvapí svými výsledky.

Vědecké pokusy nám budou sloužit jako ilustrace, které nám mohou pomoci vysvětlit dětem verš z Bible, biblický příběh nebo duchovní zkušenost, aby je dobře pochopily a mohly si je přivlastnit do svého života.

Zejména děti mladšího školního věku a předškolního věku mají potíže porozumět a zapamatovat si abstraktní pojmy, které se ve vyprávění v Bibli vyskytují. Potřebují názorné příklady a vlastní prožitek, aby věci porozuměly a dobře si ji zapamatovaly.

Pokusy můžete provádět s dětmi nejen při výkladu v Nedělní škole nebo na skupině dorostu, ale i doma ve vaší rodině se svými dětmi.

Nezapomeňte! Každý pokus si nejprve vyzkoušejte předem sami!

Laboratoř: 1. Pokus – Nafoukni balónek

Bible:

Šimon Petr mu řekl: „Pane, proč tě nemohu nyní následovat? Svůj život za tebe položím.“

Ježíš odpověděl: „Svůj život za mne položíš? Amen, amen, pravím tobě: Než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“

Jan 13:37-38

Laboratorní vybavení:

 • balónek
 • prázdná plastová láhev od vody

Pokus:

 • Řekněte dětem, že hledáte velkého a silného dobrovolníka, aby se pokusil nafouknout balónek. Poté ho vyberte a dvakrát zkontrolujte jeho odhodlání, ptejte se ho, jestli je opravdu schopen to udělat.
 • Nechte ho dvakrát nahlas před dětmi říct, že balónek určitě nafoukne.
 • Podejte dobrovolníkovi balónek a hned, jak ho začne nafukovat, ho zastavte a řekněte, že jste zapomněli zmínit jeden malý detail.
 • Vezměte mu balónek a umístěte ho do prázdné plastové láhve na vodu a přetáhněte kroužek otvoru balónku přes hrdlo láhve. Balónek by měl viset dolů dovnitř láhve a jeho horní část by měla být bezpečně přetažena přes a kolem hrdla láhve.
 • Nyní požádejte dobrovolníka, aby balónek nafoukl. Nebude to moci udělat. Vyzvěte ho, aby se víc snažil, a připomeňte mu, že přede všemi dětmi řekl, že může může balónek nafouknout.
 • Dříve než dobrovolník omdlí nadměrným vypětím při pokusu nafouknout balónek, řekněte mu, že to nezvládne.

Pozorování:

Zeptejte se dětí na následujících otázky:

 • Jak se náš dobrovolník cítil, když začal nafukovat balónek poprvé?
 • Jaká změna ovlivnila způsob, jakým mohl být balónek nafouknut?
 • Co se stalo, když dobrovolník foukal do balónku?
 • Jak dobrovolník reagoval, když nemohl udělat to, co předtím řekl?
Balónek pečlivě přetáhněte přes hrdlo láhve

Diskuse:

 • Přečtěte oddíl z Bible Jana 13: 37–38:

Šimon Petr mu řekl: „Pane, proč tě nemohu nyní následovat? Svůj život za tebe položím.“

Ježíš odpověděl: „Svůj život za mne položíš? Amen, amen, pravím tobě: Než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“

Možná budete muset přečíst některé verše předtím, aby děti získaly úplný obraz o tom, co se ve vyprávění děje.

 • Když učedníci začnou jíst s Ježíšem, co prohlašuje Petr, že udělá?
 • Vypadá to, že si je tím jistý, když prohlásil, že Ježíše nikdy nezapře?
 • Jaké to je na té večeře? Kdo všechno tam je? Cítí se Petr s učedníky a Ježíšem bezpečně?
 • Když byl potom Petr v davu s lidmi u ohně jedna věc se změnila, která ovlivnila to, jak Petr odpověděl na otázku, zda zná Ježíše. Co se změnilo?
 • Vojáci zatkli Ježíše.
 • Teď už to nebylo tak bezpečné prostředí!
 • Proč si myslíte, že Petr řekl třikrát, že nezná Ježíše – že nebyl jedním z Ježíšových učedníků?
 • Už jste někdy zažily, že jste si byli jisti, že nebudete lhát, nebo že si nevezmete něco, co vám nepatří, nebo že se postavíte za někoho, kdo měl potíže … a pak, když ten čas přišel, nebyly jste schopeny udělat to, co jste si myslely, že to dokážete? Vyprávějte o jedné takové příhodě.
 • Jak ses cítil, když jsi to prožil?
 • Jak si myslíte, že se cítíl Petr, když se ozvalo zakokrhání kohouta a on si uvědomil, co udělal?
 • Náš dobrovolník si byl naprosto jistý, že může nafouknout balónek, ale když se jedna věc změnila – dali jsme balón dovnitř láhve – nebyl schopen to udělat. Někdy jsme si jisti, že víme, jak silní budeme, ale pak se změní jedna věc a jsme mnohem slabší, než jsme si mysleli. Pán Bůh chápe naše slabosti. Pán Ježíš si uvědomil Petrovu slabost ještě předtím, než Petr řekl první osobě u ohně, že Ježíše nezná. Pán Ježíš věděl, že to Petrovi zlomilo srdce, že ho to tak zklamalo, ale Ježíš byl i tam, aby dal Petrovi druhou šanci.
 • Petr to pokazil! Nestál za Ježíšem. Selhal. Ale víte, kým se Peter stal? Pán Ježíš mu dal odpovědnost za druhé učedníky. Byl jedním z lidí, skrze které Pán Bůh šířil po celém světě zprávu, že Pán Ježíš je Boží Syn, Spasitel světa.

Jiný vhodný verš pro tento pokus:

2 Korintským 12: 9-11

..ale on mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“ A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.

Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.

Propadl jsem nerozumu – ale k tomu jste mě donutili vy! Vždyť já bych měl být doporučován od vás! Nejsem přece v ničem pozadu za těmi veleapoštoly, i když nic nejsem.

-šk-

Další inspirace a nápady pro děti doma i v nedělní besídce můžete najít v rubrice Nedělní škola nebo ve facebookové skupině Inspirace a nápady pro nedělní besídku.