Laboratoř a Bible: 3. Prázdný hrob

Laboratoř a Bible: 3. Prázdný hrob

Milí rodiče a vyučující v Nedělní škole, vítáme vás v naší vědecké laboratoři, kde budeme moci s dětmi nižšího i vyššího školního roku provádět zajímavé fyzikální i chemické pokusy, které je překvapí svými výsledky.

Vědecké pokusy nám budou sloužit jako ilustrace, které nám mohou pomoci vysvětlit dětem verš z Bible, biblický příběh nebo duchovní zkušenost, aby je dobře pochopily a mohly si je přivlastnit do svého života.

Zejména děti mladšího školního věku a předškolního věku mají potíže porozumět a zapamatovat si abstraktní pojmy, které se ve vyprávění v Bibli vyskytují. Potřebují názorné příklady a vlastní prožitek, aby věci porozuměly a dobře si ji zapamatovaly.

Pokusy můžete provádět s dětmi nejen při výkladu v Nedělní škole nebo na skupině dorostu, ale i doma ve vaší rodině se svými dětmi.

Nezapomeňte! Každý pokus si nejprve vyzkoušejte předem sami!

Laboratoř a Bible: 3. Vzkříšení

Text z Bible:

Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. Zachvátil je strach a sklonily tvář k zemi. Ale oni jim řekli: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát.“

Lukáš 24, 3-6

Pomůcky:

 • čirá skleněná miska
 • flash papír (viz níže)
 • zápalky
 • Bible
Pomůcky
skleněná miska flash papír zápalky
Bible

Flash papír je papír, který po zapálení shoří téměř okamžitě a beze zbytku. Doporučujeme používat pouze malé útržky, s kterými dosáhnete dostačujícího výšlehu plamene a papír vám tak může vystačit na desítky pokusů. Papír si můžete koupit v e-shopu (například zde) nebo, pokud jste zdatný chemik, si jej můžete vyrobit sami (návod zde).

Pokus:

 • Informace o tom, kde zakoupit flash papír, jsou uvedeny výše. Jakmile ho získáte, okamžitě otevřete balíček. Nechte flash papír uschnout. Protože je vysoce hořlavý, obvykle se dodává vlhký, ale aby bylo možné s ním pracovat, musí být zcela suchý. Pokud není okamžitě vysušen, může se také rozpadnout.
 • Tento pokus je lépe provést v temné místnosti, aby se zvýšila jeho účinnost.
 • Položte kousek flash papíru na střed čiré skleněné misky. Zapalte zápalku. Poté se hořící zápalkou dotkněte okraje flash papírku.
 • Počítejte, jak dlouho trvá, než flash papír shoří.
 • Flash papír hoří rychle a nezanechává žádné zbytky!
Průběh pokusu
zapálit zápalku flash papír vzplane flash papír hoří

Pozorování:

 • Jak dlouho trvalo, než flash papír shořel?
 • Co zbylo v misce, když plamen zhasl?
 • Najdete popel?

Diskuse:

 • Když zapálíte kousek papíru, obvykle se pomalu rozhoří plamenem. Jak se liší jeho hoření od flash papíru? Hořel rychleji, než jste si mysleli?
 • Když spálíte normální kus papíru, co zbyde? Co bylo v našem pokusu jinak?
 • Přemýšlejme o tom, co nám Bible říká o Ježíšově smrti a vzkříšení. Pán Ježíš byl zabit, když byl ukřižován. Pak byl z kříže sundán a uložen do hrobu Josefa z Arimatie. Otvor do hrobu byl zavalen těžkým kamenem a v neděli ráno přišly některé ženy do zahrady, kde byl hrob. Přečtěte si Lukáše 24: 5-6. Co tam ženy našli? Co očekávali, že najdou? Zůstal v hrobě popel nebo nějaká část Ježíšova těla? Co se stalo s Ježíšem?
 • Jak můžete spojit náš pokus s těmito verši? Papír byl úplně pryč a Ježíšovo tělo bylo úplně pryč. Netrvalo dlouho a papír zmizel a ani Ježíš nezůstal dlouho v hrobě.

Další verše, které můžete použít s tímto pokusem:

 • Lukáš 24:50-53
 • Marek 16:19-20

-šk-

Další inspirace a nápady pro děti doma i v nedělní besídce můžete najít v rubrice Nedělní škola nebo ve facebookové skupině Inspirace a nápady pro nedělní besídku.