Lampárna: 5. Baptisté a transidentita

Lampárna o Božím stvoření a o Boží pravdě.

Lampárna: 5. Baptisté a transidentita

Lampárna

Transidentita jako varianta stvoření?

Je mi 28 let, jsem baptistka a vyrostla jsem a byla jsem pokřtěna v baptistickém sboru. V té době jsem věřila, že jsem se pro baptistické vyznání rozhodla správně, a že mé pochybnosti o odvaze a pravdivosti baptistů nejsou opodstatněné. Teď tady čtu, že baptisté neodsuzují transsexualitu. To je pro mě doposud nejrozporuplnější věc, kterou baptisté hlásají, a stává se to pro mě rozhodující otázkou, zda jsou baptisté ještě církví, která stojí za Božím slovem a pravdou. Tady jsou mé myšlenky na toto téma:

Říká se, že je Bůh je dokonalý a že nedělá chyby. Všechno, co nám Bůh dal, je dar. Měli bychom přijmout všechno v sobě, protože všechno má dobrý důvod, i když to ne vždy ihned pochopíme. Naše těla jsou posvátná a jsou součástí Božího stvoření. Člověk je buď žena, anebo muž – tyto dvě těla jsou stvořena k tomu, aby byla jedním tělem (což je fakt a ne názor). Můžu to všechno podepsat. Dává to smysl, je to krásné a v žádném případě to není v rozporu s Božím slovem.

Jak je tedy možné, že baptisté říkají, že je to varianta stvoření, když někteří lidé říkají, že se narodili ve špatném těle? Když např. usilují o „změnu pohlaví“ a do svého fakticky zdravého těla pumpují ty nejhorší chemikálie, aby je proměnili v něco, čím nakonec nikdy nebudou. Protože člověk opravdu nemůže změnit své pohlaví. Všechno, o co se pokoušejí, zůstává povrchní a umělé. Není to zločin proti stvoření, proti sobě?

To, že baptisté toto všechno podporují (a i několik dalších věcí), je pro mě neuvěřitelné. Tito lidé potřebují pomoc a přijetí, ale žádné povzbuzení pro své narušené vnímání sebe samých. Bůh nám nedává nesprávné pohlaví, které potřebuje takovou opravu. Není problém v jejich mysli?

Už jsem slyšela kázání, ve kterých byla odsouzena plastická chirurgie, ale TOHLE je v pořádku? Není to tak, že se baptisté přizpůsobují světu, že se bojí politické korektnosti a podléhají duchu doby? Nebo se bojí, že ztratí ve společnosti popularitu a nikoho nezískají do církve? Být „moderní“ za každou cenu? Už nemluvíme o tom, že například sex a manželství jsou posvátné a že problémem je slabý duch lidí, a ne Boží slovo, které už tu a tam údajně není relevantní. Už nemluvíme o hříchu a o tom, jak je lidská mysl náchylná ke lži a klamu.

Všichni se zabalíme do duhových vlajek a Boží slovo si splácáme dohromady tak, aby to bylo pro nás nejpohodlnější. Přesně před tím nás Bible varuje. Baptisté se teď snaží všechno rozebírat. Nic už není posvátné. Někdy se stydím i za to, že jsem baptistka.

Abyste hned nezačali vykřikovat o toleranci, tak chci říct, že s takovými lidmi se také setkávám, chovám se k nim s respektem a nikomu neříkám, aniž by se mě zeptal, jak musí žít a jestli se mohou nebo nesmí zničit. Chápu, že tito lidé trpí. Církev by však měla toto utrpení řešit jinak a nabídnout jim pomoc. To, co tito lidé dělají, není moje věc, ale když se zdá, že baptisté nemají odvahu mluvit základní Boží pravdy, pak se tím jako křesťan musím zbývat a musím se rozhodnout. Nebudu se klanět takové ideologii. Také nikomu, kdo mi říká, že existuje 10 různých pohlaví (nebo vůbec žádné) a že k oslovování lidí musí být používána nová zájmena, atd.

Takže buď jsem pro baptisty příliš konzervativní, a existuje dobré teologické vysvětlení, za které budu vděčná. Nebo se z baptistů vlastně stává přizpůsobená, zbabělá a tolerancí opilá partička. Pak bych asi měla přejít ke kalvinistům. Jejich církev má sice problémy s autoritami, ale stojí jako skála, nedotčená LGBTQ a feministickým vřískáním, stojí pevně v náročné Boží pravdě, asi by pro mě byla lepší než církev s falešným učením. Ale doufám, že k tomu nedojde.

Takže ještě jednou moje otázka: Proč baptisté přijímají transsexualitu jako variantu stvoření?

Děkuji Vám, že jste se tak podrobně podělila o své myšlenky!

Je to odvážné a upřímné, že se s těmito otázkami sdílíte. Věřím, že jako baptistka víte, že my baptisté podporujeme rozmanitost názorů a snažíme se zajistit, aby různí lidé s různým původem a názory mohli žít společně v jednom společenství a chválit Boha.

Ve svém dotazu označujete lidi s transidentitou, že mají „narušené vnímání sebe sama“ a diskusi o nich jako „podléhání duchu doby“ – a to je pro mě těžké pochopit. Je Vám 28 let a žijete ve světě, který se právě teď hodně mění. Mnoho věcí, o kterých se nemluvilo po celá desetiletí a staletí, se nyní stává veřejnými, společnost o nich mluví. A to je dobře! Protože naše společnost pokročila natolik, že postupně zpochybňuje a demontuje dřívější tabu. Zejména tam, kde kvůli těmto tabu byla a je dlouhá historie diskriminace a utrpení.

My baptisté, zde stojíme i v této době a máme pověření Pána Ježíše Krista oslovovat lidi a zvěstovat jim dobrou zprávu o Boží lásce ke všem lidem – ke všem bez výjimky. Sám Ježíš se obrátil k těm, kteří byli ostatními lidmi stigmatizováni a marginalizováni. Schválně si sedl ke stolu s těmi, kteří byli pro ostatní považováni za „nepřijatelné“. I my, baptisté, se dnes jako on znovu potýkáme s úkolem, odmítnout lidmi vytvořené odsudky, jako návod pro naše jednání, ale více se otevírat Kristovu způsobu myšlení. Nemůžeme Boží lásku „rozdělit“ – s někým mluvit, ale s jiným ne.

Stejně jako mnoho jiných jsou také lidé kvůli své sexuální orientaci nebo identitě již dlouho pohrdáni a odsuzováni, umlčováni nebo prohlašováni za nemocné. Tím jim bylo činěno nepochopitelné násilí – však i sama píšete, že chápete, že diskriminace znamená utrpení.

Podle našich baptistických principů a zásad budujeme taková baptistická společenství, ve kterých by mohl najít domov každý, kdo chce žít své následování Krista. A to platí také pro koexistenci různých přesvědčení, identit a názorů. Nesoudíme Boží stvoření – a nerozumím postoji, že se stáváme strážci „základních Božích pravd“ (jak píšete). Mimochodem, „slovo pravdy“ je například označováno v Koloským 1,5 jako dobrá zpráva, evangelium. Jak šíříme dobrou zprávu? Ne tak, že diskutujeme, abychom omezili druhé a aby nás to vedlo k nějakému ideologickému rozhodnutí. Ale v rozhovoru, který nás opravdu vede k dobré zprávě, abychome jí dali prostor v sobě. Následujme Krista, ne naše představy o pravdě.

Přeji Vám Kristem osvobozené myšlení!

Váš lampař

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů