LGBTQ+: 10 důvodů, proč by váš sbor měl být vstřícný a tolerantní

LGBTQ+: 10 důvodů, proč by váš sbor měl být vstřícný a tolerantní

LGBTQ+

10 důvodů, proč by váš sbor měl být vstřícný a tolerantní

Je Měsíc hrdosti a my ve Williamsburg Baptist Church nosíme při bohoslužbách duhové stuhy, venku visí náš obvyklý duhový transparent a po celé naší modlitebně jsou rozvěšeny duhové origami motýli. Je to nádherně barevné období v životě našeho sboru. (Motýli origami jsou víceméně náhodní v souvislosti s Hrdostí a ve skutečnosti byli vyvěšeni na Letnice, ale máme tendenci se přiklánět na stranu duhy.)

Naše otevřená a hlasitá podpora našich LGBTQ sourozenců ve víře a širší LGBTQ komunity nám nedávno vynesla bombovou hrozbu, což byl děsivý moment v životě našeho sboru. Otřáslo to našimi smysly a připomnělo nám to, že spojování se s lidmi, kteří jsou marginalizováni a utlačováni, něco stojí. Ale také nám to připomnělo, co znamená následovat Ježíšovu cestu.

Převážná odezva mezi našimi členy a přáteli byla naštěstí pozitivní a my se cítíme nově povzbuzeni v našem odhodlání. Týdenní návštěvnost se zvýšila a jeden z našich milovaných diakonů moudře poznamenal: “Následujete vůbec Ježíše, když vašemu sboru nikdo nevyhrožuje bombou?”.

Chápu, že to není dobrý prodejní argument, když se snažíte přesvědčit svůj sbor, aby se stal otevřeně vítajícím a podporujícím společenstvím. Existuje však celá řada důvodů, proč uvažovat o rozšíření vítání a začleňování všech lidí ve vašem sboru. Vyzývám vás, abyste zvážili následující důvody:

1. LGBTQ lidé jsou stvořeni k obrazu Božímu. Zde bychom měli začít s naším chápáním všech lidí – sebe i ostatních. To je základní poselství od samého počátku Písma. Písmo jako celek svědčí o Bohu, který zve lidi z okraje do středu se zájmem, aby se všem dařilo. Naše sbory by měly být vstřícné a potvrzovat všechny, protože všichni lidé nesou imago Dei (obraz Boží).

“Písmo jako celek svědčí o Bohu, který zve lidi z okraje do středu.”

2. Kvalitní biblická věda, která podporuje plné začlenění queer lidí do křesťanských společenství, existuje již desítky let. Být věrný Písmu nemusí znamenat věřit, že LGBTQ lidé nebo vztahy osob stejného pohlaví jsou ze své podstaty hříšné. To zdaleka neplatí. Spousta biblistů, etiků a teologů přesvědčivě argumentuje, že člověk může mít milující, dobrovolný vztah se stejným pohlavím a zároveň být věrným následovníkem Krista.

Dokonce existují i solidní vědecké poznatky, které pomáhají chápat transgenderové a nebinární osoby ve světle Písma a Boží věrnosti ve světě. Mám celou poličku zdrojů, o které bych se s vámi mohl podělit. To, že jako sbory nezkoumáme Písmo ve světle historického kontextu a překladatelských otázek, se rovná strkání naší společné hlavy do písku.

Hanba nám. V sázce jsou životy – duchovní i fyzické. I když se stále ještě spousta lidí drží “tradičních” výkladů těchto pasáží Písma, já se vždycky budu přiklánět na stranu lásky a přijetí. Přesně to, myslím, dělal Ježíš.

3. Zatímco sborů ubývá, existují zástupy věřících LGBTQ lidí, kteří touží po bezpečných místech k bohoslužbám a společenství s ostatními křesťany. Každý týden dostávám e-maily od lidí, kteří našli náš sbor na internetu, a ptají se, zda jim mohu pomoci najít bezpečný a přijímající sbor v okolí jejich bydliště. Bohužel mám často problém je spojit, jednoduše proto, že není mnoho sborů, které by byly otevřeně vstřícné a potvrzující. Spousta sborů říká “všichni jsou vítáni”, ale přesto mají nevyslovená očekávání a omezení, která brání plnohodnotné účasti.

Navíc se queer lidé a rodiny necítí ve většině sborů bezpečně už jen kvůli hluboké bolesti a traumatům, které jim způsobili jiní křesťané. Bez zjevných a výslovných náznaků, že sbor je bezpečným místem (jako je duhový transparent před vchodem a prohlášení o přijetí na webových stránkách), se předpokládá, že sbory nejsou bezpečné.

Existuje spousta lidí, kteří jen hledají místo, kam by mohli patřit. Jaké je lepší místo než váš sbor?

4. Náš sbor roste! Od té doby, co COVID uvolnil své sevření, jsme zaznamenali značný příliv návštěvníků a nových členů. Často se nám stává, že několik nedělí po sobě při bohoslužbě vítáme nové členy. Žertem říkáme, že titul “nejnovější člen” si ve Williamsburg Baptist dlouho neužijete.

A když se ptáme, proč naši noví členové přišli do našeho sboru, více než 90 % z nich říká, že jsou tu kvůli našemu vstřícnému a potvrzujícímu postoji. Vím, že je těžké tomu uvěřit, ale ani jeden člověk se nezmínil o úžasném kázání. A vidíme velkou rozmanitost v tom, kdo přichází: lidé různého věku, různých etnických a rasových skupin, heterosexuální přátelé i queer lidé.

“Příliv lidí, kteří se připojují k našemu sboru, přináší život, vitalitu a kreativitu, které je v mnoha našich sborech tolik zapotřebí.”

Příliv lidí do našeho sboru přináší život, vitalitu a kreativitu, která je v mnoha našich sborech velmi potřebná. Naší největší výzvou ve sboru Williamsburg Baptist je plně integrovat nové lidi do života našeho společenství věřících. Mám podezření, že tento problém by rádo řešilo mnoho sborů. Pro nás je to plně důsledek našeho vstřícného a podporujícího postoje.

5. V nedávném průzkumu jsem se dočetl, že téměř jeden z pěti příslušníků generace Z se identifikuje jako LGBTQ. To znamená, že pět z pěti příslušníků generace Z zná a miluje někoho, kdo se identifikuje jako queer. Jsou to naši přátelé, rodina a spolupracovníci. Jedním z důvodů číslo 1, proč mladí lidé nechodí do sboru, je to, že křesťany vnímají jako “antihomosexuály”.

Sbory by měly cítit naléhavost. Hrozí nám, že ztratíme celou generaci, pokud nedokážeme vést tvrdé rozhovory a najít způsob, jak sladit výklad Písma s našimi životními zkušenostmi ve světě.

6. Díky vztahu se svými LGBTQ sourozenci v Kristu jsem lepším člověkem. Jsem heterosexuální, bílý, cisgenderový kazatel mužského pohlaví. Mám téměř všechna privilegia, která jako Američan může mít. Být kazatelem baptistického sboru ve Williamsburgu však znamená, že neustále rostu a učím se novým věcem. Je to vzrušující.

Pozvěte mě někdy na kávu a já vám povím, co všechno jsem se v semináři nenaučil. Nebyly tam žádné přednášky o pastorační péči o LGBTQ osoby nebo například materiály o tom, jak vést svatby osob stejného pohlaví. Nemluvili jsme o zájmenech a genderové identitě a o tom, jak se zasazovat o jejich začlenění. Musím se učit nejen to, jak být spojencem, ale také jak vybavit svůj sbor a své klíčové vedoucí, aby byli také spojenci. A to mi zcela dává nový smysl mého života.

“Musím se učit nejen to, jak být spojencem, ale také jak vybavit svůj sbor a své klíčové vedoucí, aby byli také spojenci.”

7. Váš kazatel vám pravděpodobně poděkuje. Když jsem učil na Baptistickém teologickém semináři v Richmondu, většina našich studentů absolvovala s vírou v plná práva a důstojnost LGBTQ osob. Když můj sbor přijímal zaměstnance na pozici, kterou nyní zastávám, obdrželi jsme ohromné množství přihlášek a mám silné podezření, že to bylo proto, že jsme již byli vstřícným a přívětivým sborem.

Znám celou řadu kazatelů, kteří by rádi pracovali v plně inkluzivním sboru, který je v souladu s jejich vlastní teologií a hodnotami. Pravděpodobně byste svému kazateli prokázali laskavost, kdybyste se stali vstřícnými a přijímajícími.

8. Být vstřícný a přijímající otevírá příležitosti pro strašnou spoustu zábavy a oslav. Rádi máme před naším sborem duhové vlajky a transparenty. Měli jsme také několik nádherných bohoslužebných instalací v naší modlitebně. Každý měsíc pořádáme večery deskových her ve spolupráci s naší místní organizací podporující LGBTQ.

A na našich místních akcích Hrdosti stavíme stánky, kde rozdáváme knoflíky a samolepky a hrdě nosíme naše trička WBC! (Budete překvapeni, jak často uslyšíte: “Počkej, co tady dělá baptistický sbor?”). Několik našich mladých dospělých se dokonce nedávno vydalo do Washingtonu, aby se zúčastnili tamních pochodů Hrdosti.

9. Existuje mnoho zdrojů pro vítající a uznávající sbory. Jakmile se rozhodnete vést ve svém sboru rozhovor, můžete najít podporu. Na internetu jsou k dispozici dobré zdroje a několik vynikajících knih – a náš sbor by také rád posloužil jako zdroj. Kromě toho existují skvělé organizace, jako je Asociace pro přijímající a solidární baptisty (Association for Welcoming and Affirming Baptists), které vašemu sboru nabídnou povzbuzení a podporu při učení se, jak být inkluzivnější.

10. A konečně, být vstřícný a potvrzující je prostě to, jak vypadá Boží království. Takoví jsme jako křesťané povoláni být. Věřím tomu z celého srdce. Kristus nás zve, abychom se podíleli na díle Boží vlády ve světě.

Přesně o to Ježíšovi v jeho službě šlo: Přijímat lidi z okraje do milujícího společenství a odmítat vylučující praktiky náboženských mocenských kruhů.

Otevřít dveře LGBTQ sourozencům ve víře jako plnoprávným členům je jen začátek. To, že se stanete vstřícnými a solidárními, může sboru dodat energii a sílu, aby směle vykročil do budoucnosti.

Tady to máte: 10 důvodů, proč uvažovat o tom, že se stanete vstřícným a solidárním sborem. Náš sbor učinil oficiální krok asi před šesti lety, a ač je tomu těžké uvěřit, do naší kazatelny zatím nezasáhl žádný zbloudilý blesk. Vlastně spíše naopak.

Daří se nám téměř ve všech směrech. Daří se i našim členům. Naše členská základna vzkvétá. A mně jako kazateli se daří také. A nemohu si pomoci, ale myslím si, že takhle vypadá Boží království na zemi.

Jeden z našich celoživotních členů mi nedávno řekl: “Víš, Arte, chodím do tohoto sboru celý svůj život a mám pocit, že konečně následujeme Ježíše.” A já jsem mu odpověděl: “To je pravda. Skutečně tomu tak je.”

Uvědomuji si však, že pro většinu sborů to není snadný krok. Někteří členové odejdou – i když jiní odejdou, pokud tento krok neuděláte. Bez ohledu na to jsme povoláni dělat to, co je správné. Můžete se zavázat, že uděláte jeden krok vpřed?

Zavažte se, že uspořádáte diskusní skupinu dospělých o knize UnClobber od Colbyho Martina. Dejte svým klíčovým vedoucím přečíst knihu Bůh a homosexuální křesťan od Matthewa Vinese nebo knihu Torn od Justina Lee. Možná si malá skupinka přečte knihu Proměna od Austena Hartkeho: Bible a životy transgenderových křesťanů.

Prostě udělejte jeden krok vpřed a důvěřujte, že vám Bůh v pravý čas ukáže další krok. Doufám, že zvážíte, zda se k nám připojíte, když budeme pokračovat ve sdílení dobré zprávy o Božím radikálním přijetí a lásce ke všem.

Arthur Wright Jr.

Baptist News Global

Arthur Wright Jr.

Arthur Wright Jr.

Art Wright slouží jako starší kazatel baptistického sboru Williamsburg Baptist Church v historickém Williamsburgu ve státě Va. Více o vstřícném a potvrzujícím postoji tohoto sboru se dočtete na jeho webových stránkách.

-tep-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry