LGBTQ+: 7. Bůh ve své lásce přichází ke každému z nás

Synod ČCE schválil usnesení, které by před dvaceti lety vyvolalo bouři nevole. Přijme za dvacet let podobné usnesení i baptistická kongregace, bude-li jaká?

“Vyznáváme, že v minulosti církev často těmto lidem ubližovala. Omlouváme se jim. Přejeme si, aby lidé s homosexuální orientací nacházeli v našich sborech domov a byli, tak jako všichni, přijímáni i se svými partnery a partnerkami.”

LGBTQ+: 7. Bůh ve své lásce přichází ke každému z nás

LGBTQ+

ZASEDÁNÍ 35. SYNODU ČCE

Žijeme spolu v jedné církvi

Poslanci 4. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické přijali 20. května drtivou většinou hlasů následující text, který je výsledkem dosavadní práce Komise pro přípravu rozhovoru s lesbami a gayi v církvi:

Bereme vážně biblické svědectví o Bohu. Věříme, že Písmo svaté se nám působením Ducha svatého aktuálně stává jeho slovem. To platí i pro ta místa, kde se Písmo vyjadřuje k homosexuálnímu chování. Čteme-li Bibli od jejího středu, totiž Ježíše Krista, říká nám zřetelně a jasně: Bůh ve své lásce přichází ke každému z nás. Tím také ovšem často překračuje hranice dané lidskými předsudky.

Začínáme si uvědomovat, že přes dosvědčování Kristovy lásky se lidé homosexuální orientace mnohdy necítí v našich sborech dobře. Je nám to líto. Vyznáváme, že v minulosti církev často těmto lidem ubližovala. Omlouváme se jim.

Jako Kristova církev toužíme být společenstvím, kde se realita Božího království odráží v našich vztazích. Bereme vážně apoštolovu výzvu, abychom usilovali o to, co slouží pokoji a společnému růstu. Přejeme si, aby lidé s homosexuální orientací nacházeli v našich sborech domov a byli, tak jako všichni, přijímáni i se svými partnery a partnerkami.

Víme, že k problematice homosexuálních vztahů existují různé výklady a porozumění. Nechceme, aby to vedlo k radikalizaci a nesnášenlivosti ve společnosti i v církvi. Vždyť právě v Českobratrské církvi evangelické, vzniklé v živém rozhovoru různých církevních tradic, smíme své odlišnosti unést a být jednotní v Ježíši Kristu.”

Schváleno drtivou většinou hlasů.

SYNOD ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry